Gemeente spoelt 5 miljoen door de WC

Created with Sketch.

Gemeente spoelt 5 miljoen door de WC

Afgelopen donderdag werd er in de gemeenteraad gesproken over de verbouwing van het gemeentehuis. Deze verbouwing is nodig om alle medewerkers van de gemeente die nu werkzaam zijn op locatie Heerenhuys in 2020 over te brengen naar 1 locatie.

Hart Voor Katwijk vindt het belangrijk dat er op 1 locatie gewerkt kan worden. Op dit moment fietsen de medewerkers vaak heen en weer tussen het gemeentehuis en de werklocatie Heerenhuys. Dit kost veel tijd en bevordert de samenwerking niet. Daarnaast zal het afstoten van het Heerenhuys op den duur een besparing opleveren van 200.000 euro. Daarvoor moet er wel een nieuwe huurder worden gevonden tussen 2018 en 2020. Of dat gaat lukken valt nog te bezien.

De manier waarop het college invulling wil geven aan de verbouwing van het gemeentehuis spreekt Hart Voor Katwijk niet aan. Zo heeft de verantwoordelijk CDA wethouder maar 1 plan gepresenteerd. Hierdoor heeft de gemeenteraad geen keuze in verschillende opties. Daarnaast zal een groot deel van het monumentaal hoofdgebouw worden aangepast. Zo zal het plein voor de huidige entree worden overkoepeld met een glazen plafond.

Hart Voor Katwijk heeft in de commissievergadering geprobeerd de wethouder te enthousiasmeren om meer te doen met thuiswerken. Zoals de wethouder aangaf tijdens de commissie: “Op vrijdag kun je hier een kanon afschieten zonder iemand te raken”. Hart Voor Katwijk denkt dat met een betere planning van personeelsbezetting, meer thuiswerken, beperken tot de kerntaken en projectmatig werken een groot deel van de 5 miljoen niet nodig is. Sterker nog, de gemeente beschikt al ruimschoots over de ICT middelen om thuis te werken. Dit is nu slechts mogelijk op erg kleine schaal.

Het is jammer dat het college geen voorbeeld neemt aan andere gemeentes. Wij zijn immers niet de eerste gemeente die met dit bijltje moet hakken. In plaats daarvan kiest het college voor 1 plan zonder vooronderzoek en zorgt daarbij dat elke inwoner mag meebetalen aan deze geldverslindende operatie.