Hart Voor Katwijk wil andere inpassing R-Net

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk wil andere inpassing R-Net

Een steeds grotere groep Katwijkers maakt zich, net als Hart Voor Katwijk,ernstig zorgen over het R-Net en de nadelige gevolgen en grote impact op de leefbaarheid  van de woonomgevingen in Katwijk. Al direct in oktober heeft de fractie van HVK vragen aan het college gesteld over bijvoorbeeld verkeerd gebruikte cijfers in de prognose van de verkeersdrukte. Daar waar het college sprak over toename was er in de afgelopen 5 jaar juist een afname van verkeersdrukte. Er wordt – bij het gebruik van die onjuiste cijfers – rekening gehouden met de situatie dat de Cantineweg wellicht niet open mag blijven. Dit is inmiddels een achterhaalde situatie. De huidige plannen voor inpassing van R-Net zijn ontworpen om piek-situaties bij extreme verkeersdrukte aan te pakken. Deze situaties doen zich echter alleen tijdens héle drukke zomerdagen voor. Voor de rest van het jaar zijn de aanpassingen dus overbodig.

Goede bereikbaarheid.
Hart Voor Katwijk is groot voorstander van een goede bereikbaarheid van onze gemeente maar wil wel dat het op een adequate manier gebeurt waarbij er naar inwoners geluisterd wordt en rekening gehouden wordt met de leef- en woonomgeving. Daarbij zijn de kosten van zo’n 40 miljoen euro voor 90 seconden tijdwinst niet uit te leggen aan de belastingbetaler.

De huidige rotondes functioneren goed en hoeven niet vervangen te worden voor verkeerslichten. Hier kunnen al direct kosten worden bespaard. De hoofdbushalte is ook prima te plaatsen aan de N206, buiten de bebouwde kom en niet op de (drukke) Zeeweg. De taak van het Vuurbaakplein kan bijvoorbeeld aan het zuideinde van de Boulevard gesitueerd worden (het draaien van de bussen).

Ook zal het gebruik van kleinere bussen in het centrum voor minder overlast zorgen.
Lokaal zal er aandacht moeten zijn voor kortere routes met kleine bussen naar bijvoorbeeld het Wellantcollege in Rijnsburg, Duyfrak en centrum Valkenburg en Katwijk aan Zee.

Het burgerinitiatief Katwijk Smart Village is afgelopen week een petitie gestart: “STOP Katwijk op de schop”. Hierin doen ze een dringend beroep op de gemeente Katwijk  om de huidige plannen voor inpassing van R-Net af te keuren en de openbare ruimte niet aan te tasten.  De petitie heeft inmiddels al ruim 1000 handtekeningen binnen.

De petitie.

katwijk op de schop

Op RTV Katwijk gaf Anita van Ginkel een interview:

https://www.rtvkatwijk.nl/2016/06/rtv-magazine-13-06-2016/