Motie van wantrouwen voor CDA-CU-SGP college Katwijk.

Created with Sketch.

Motie van wantrouwen voor CDA-CU-SGP college Katwijk.

Op donderdag 14 april heeft Hart Voor Katwijk een motie van wantrouwen ingediend. Een historische avond want dit middel wordt immers niet snel gebruikt in de Katwijkse gemeenteraad. Hart Voor Katwijk werd hierin gesteund door PvdA, D66, De Lokalen, VVD en GemeenteBelangen. Aanleiding van de motie waren de forse financiële tegenvallers in het project Haven fase 2 (zuid).

In de commissievergadering van 7 april heeft de raad inhoudelijk zeer uitgebreid gesproken over het onderzoeksrapport naar de overschrijding van 2,9 miljoen euro. De uitkomsten in het rapport liegen er niet om!

Naast de duidelijke taal en het kritische geluid van de oppositie op 7 april, was ook de kritiek van de 3 coalitiepartijen niet mals. In de commissie sprak de fractievoorzitter van het CDA de woorden “ontluisterend, zeer ernstig en tekortkoming”. De SGP sprak over “schokkend, ingrijpend, gebrekkig” en de ChristenUnie had het over een “schrikbarende conclusie”.

Anita van Ginkel, fractievoorzitter van Hart Voor Katwijk, riep met name deze drie christelijke partijen op de daad bij het woord te voegen en de motie ook te steunen: “Anders zijn uw woorden slechts holle woorden die zijn uitgesproken om de schijn naar de Katwijkse kiezer op te houden dat u een kritische houding heeft naar het college wat in werkelijkheid dus niet het geval is.”

De ‘sorry-brief’, die het college pas op 12 april naar de raad stuurde, is volgens Hart Voor Katwijk onder dreiging van de komende motie van wantrouwen opgesteld. Diezelfde brief was voor de coalitie reden om gewoon weer door te gaan op dezelfde manier. Dat is op de “Katwijk Way” van: ‘we deden een plas en alles blijft zoals het was’.
De coalitiepartijen lieten het uiteindelijk slechts bij woorden en de motie van wantrouwen werd, na mondelinge stemming, afgewezen met 13 vóór en 17 stemmen tegen (van de fracties van CDA, ChristenUnie en SGP).

De tekst van de motie van wantrouwen:

Motie bij gevolgen van de financiële tegenvallers in het project Haven fase 2 (zuid)

De gemeenteraad van Katwijk, in vergadering bijeen op donderdag 14 april 2016,

Constaterende dat

het onderzoeksrapport van Witteveen & Bos duidelijk maakt dat bij het project Haven, fase 2 (zuid)

– vanaf begin 2014 bekend was in de organisatie dat er een kwalitatief slecht bestek werd aanbesteed;

– er onnodig haast gemaakt is met aanbesteden van het bestek op 3 maart 2014;

– er binnen de organisatie geen duidelijke werkafspraken waren en een verkeerde cultuur heerst, waardoor taken door de verkeerde personen zijn uitgevoerd;

– medewerkers soms te beducht waren voor de verantwoordelijke bestuurders.

Verder constaterende dat:

– bij project Haven, fase 2 (zuid) het totaal ontbroken heeft aan sturing vanuit het college op dit project wat geleid heeft tot een forse miljoenen overschrijding die uiteindelijk betaald moet worden door de bevolking van Katwijk;

Overwegende dat

-de lessen uit de forse overschrijdingen bij het project Coligny onvoldoende zijn opgevolgd;

-we aan de vooravond staan van andere grote ruimtelijke projecten en de raad onvoldoende vertrouwen heeft dat die wel binnen de financiële perken gehouden kunnen worden;

– de raad de gemaakte fouten en de overschrijding onacceptabel vindt.

Zegt het vertrouwen in het college op.

Lees meer:
Het onderzoeksrapport van Witteveen en Bos.
We schreven al eerder hierover: Is dit de “Katwijk Way”?
En in januari nog voor het rapport bekend was: Miljoenstrop gemeente Katwijk van 2,9 miljoen euro.