Vragen van Hart Voor Katwijk over het “aftuin veilen” van Flora Holland.

Created with Sketch.

Vragen van Hart Voor Katwijk over het “aftuin veilen” van Flora Holland.

Hart Voor Katwijk heeft maandag 11 april schriftelijke vragen gesteld over de ‘Marktplaats van de toekomst’.

Hier leest u de reactie van het College: https://katwijk.raadsinformatie.nl/document/3532955/3/

Onze vragen:

1. Heeft het College kennisgenomen van de uitspraken van directeur Jan de Boer van exporteur Barendsen op het congres over de “Marktplaats van de toekomst” in Leiden op 6 april jl.?

2. Deelt u zijn zorgen dat bij het nieuwe beleid van FloraHolland om “aftuin te gaan veilen” het voortbestaan van de veiling in Rijnsburg in groot gevaar komt?

3. Zo ja, heeft het College alle effecten al in beeld gebracht op het gebied van werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en verkeer, gemeentelijke economie, de tuinbouw in de Duin- en Bollenstreek? Zo nee, overweegt u dat alsnog te doen? Wanneer kunnen we daar als Raad bericht van ontvangen?

4. Overweegt het College de Raad voor te stellen de komende extra uitgaven te begroten als veiling locatie Rijnsburg ten gevolge van “aftuin veilen” moet afslanken of in het ergste geval moet sluiten?

5. Heeft het College al gesprekken gehad met de directie van FloraHolland over de effecten van “aftuin veilen” voor Katwijk/Rijnsburg/Valkenburg en de hele Duin- en Bollenstreek?

 

http://www.vakbladvoordebloemisterij.nl/nieuws/4187-jan-de-boer-wil-veiling-rijnsburg-adopteren