Hart Voor Katwijk geen voorstander referendum.

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk geen voorstander referendum.

De gemeenteraad besprak een lokaal referendum voorstel van D66, in samenwerking met het CDA opgesteld. Nadat in oktober, bij het eerste voorstel van D66 geen meerderheid werd gevonden is er gewerkt aan een ander voorstel.
Ook met dit tweede voorstel is Hart Voor Katwijk niet akkoord gegaan.

Hart Voor Katwijk is voorstander van de representatieve democratie, dat is waar politici zijn gekozen en eens in de vier jaar verantwoording afleggen aan de burger.
Het is echt een illusie dat de betrokkenheid van burgers wordt vergroot of het vertrouwen te winnen is door een referendum. Immers alleen een bepaalde groep mensen versterk je nog meer ten koste van een andere groep die niet geïnteresseerd is of de tijd niet kan opbrengen.
We steken steeds meer geld in dezelfde mensen. Burgers hebben vaak geen tijd, de problematiek is ingewikkeld, zij beschikken over minder achtergrondinformatie dan de raad en de oplossing ligt vaak niet zwart wit in een eenvoudig “ja of nee” antwoord.  De vraagstelling van een referendum kan onduidelijk zijn, sturend, of voor meerdere interpretaties vatbaar.

Een referendum ondergraaft de democratie. Je zet de deur open voor populisme en de waan van de dag. Het verbaasde ons dank ook dat het CDA, landelijk tegen referenda, de voorzichtigheid van oktober 2015 heeft losgelaten. Ook van liberale kant is er zwaar verzet tegen referenda, maar in Katwijk stemt de VVD gewoon voor met als motivatie “om de bevolking tussendoor te vragen de Raad raad te geven”!

Maar om invloed uit te oefenen kunnen burgers terecht bij de partij van hun kleur en volksvertegenwoordigers moeten de kiezers opzoeken.  Daarnaast is burgerparticipatie typisch iets van het College, om draagvlak te krijgen voor voorstellen.

Een referendum ondergraaft de legitimiteit van de raad. Want wat als burgers een referendum willen over een koopzondag? Dat komt er in de gemeenteraad (met de huidige coalitie) niet door. Dit geeft frustraties, soms al tijdens het referendum soms daarna.

Politieke partijen hebben een verkiezingsprogramma. Burgers maken hun keuze eens in de vier jaar en mogen ervan uitgaan dat de politieke partijen proberen hun beloftes waar te maken.
Hart Voor Katwijk wil geen referenda en was tegen dit initiatiefvoorstel. Het voorstel heeft het niet gehaald.