Wat vindt u? Bomschuit KW88 in het museum of op de boulevard?

Created with Sketch.

Wat vindt u? Bomschuit KW88 in het museum of op de boulevard?

Wat vindt u?

De bomschuit KW88 op de boulevard of in een (nog te bouwen) aanbouw van het Katwijks Museum?
Het college heeft gekozen voor een uitgebreide restauratie om daarna de bomschuit weer terug plaatsen op de boulevard. Het Genootschap Oud Katwijk heeft een alternatief bedacht en wil liever de bomschuit binnen plaatsen. In de gemeenteraad spreken we op 28 januari hier nog eens over. Onze fractie heeft vragen gesteld n.a.v. de discussie die is ontstaan over de (definitieve) plek voor de bomschuit KW88. Onze vragen en schuingedrukt de antwoorden van het college:

Het College heeft ook een verzoek aan het Genootschap Oud Katwijk gedaan om een oplossing te zoeken tot behoud van de bomschuit KW88.
1) Waarom heeft het College lang gewacht met een reactie te geven op het uitgewerkt en via email  ingediende plan om de KW88 binnen het museum te plaatsen?
antw: Het Genootschap Oud Katwijk (Genootschap) is juridisch eigenaar van de bomschuit KW88 (bomschuit). De kosten voor het onderhoud worden al sinds jaar en dag betaald door de gemeente. Vanuit de situatie dat de bomschuit jaarlijks relatief veel klein-, en periodiek grootonderhoud vraagt is er vanuit de organisatie nagedacht over een oplossing om de bomschuit in elk geval te behouden. Het proces is als volgt verlopen: Het Genootschap is uitgenodigd voor een gesprek waarin de gemeente de optie voorlegde, plaatsing in de Redschuur met toezicht vanuit het Katwijks museum, waarop het Genootschap aangaf hiervoor geen personele capaciteit te hebben. Hierop vroeg het Genootschap een gesprek aan om het idee van de bomschuit in het museum te plaatsen. Er volgde een overleg met het Genootschap en er is voorgesteld om de mening van de inwoners te peilen wat te doen met de bomschuit. Op 27 oktober heeft het Katwijks museum raadsleden uitgenodigd en een plan voor plaatsing van de bomschuit gepresenteerd. De wethouder kon hier niet bij aanwezig zijn en heeft het plan toegestuurd gekregen. Op 7 december heeft de wethouder in een gesprek de afwegingen met het Genootschap gedeeld om de bomschuit te restaureren en vooralsnog in de periode april – oktober op het Vuurbaakplein als prominent boegbeeld van de gemeente ten toon te stellen.
2) Een van de redenen dat het college het ingediende plan afwijst is dat “Ongeveer net zoveel reacties pleitten voor binnen als voor buiten.” Zijn de plannen van het Katwijks Museum met de inwoners door u gedeeld?
Neen, De plannen zoals nu in de krant te zien, waren toen niet bekend. In het krantenartikel wordt uitgegaan van het initiërend voorstel van plaatsing in de Redschuur en wordt gesproken van een locatie nabij het Katwijks museum. Artikel is als bijlage meegestuurd,
3) Waar kunnen wij de reacties inzien van het onderzoek of enquête komt waaruit blijkt dat “de mensen” liever de KW88 op de boulevard zien.
Gaandeweg het proces en de prominente plaats die de bomschuit inneemt in de gemeente vond het college het een goed idee om middels een krantenartikel te peilen hoe de inwoners van de gemeente denken over de plaatsing/locatie van de bomschuit. Hierop zijn 32 reacties binnengekomen. De reacties zijn bijgevoegd.
4) Het college heeft een financiële afweging gemaakt om de Bomschuit, na benodigde restauratie, op de boulevard te laten.

4a)Het Genootschap heeft nog geen inschatting durven geven van de plankosten. Kunt u uw inschatting (ongeveer 300 duizend euro) van de kosten van aanbouw bij het museum toelichten?
De inschatting is gedaan door de bouwkundige medewerkers in de organisatie, gebaseerd op kennis en ervaring wat een dergelijke constructie ongeveer gaat kosten. Hierin is meegewogen dat het een “serre-achtige” aanbouw betreft, de installaties van het Katwijk museum voldoende capaciteit hebben (denk hierbij aan de verwarming) dat er slechts uitbreiding en geen vernieuwing plaatsvindt.
4b) Kunt u uw inschatting (ongeveer 300 duizend euro) van de kosten van De Redschuur toelichten?
De inschatting is gedaan door de bouwkundige medewerkers van de organisatie, er is reeds een onderhoudsplan voor de Redschuur om het noodzakelijke onderhoud te plegen. Deze kosten zijn aangevuld met de kosten voor bijvoorbeeld een aanpassing van het dak en de vervanging van de houten deur door een glazen deur om de bomschuit zichtbaar te houden (ter info reeds afgestemd met de erfgoed commissie en positief beoordeeld). Daarnaast zijn er dan nog een aantal andere aanpassingen nodig waaronder een toiletvoorziening en een voorziening voor het maken van koffie/thee voor wanneer de suppoosten van het museum toezicht zouden houden op en informatie geven over de bomschuit. 

5) Er is nog relatief weinig bekend met “coating” van schepen. Wat zijn de financiële consequenties als blijkt dat, als we daar voor kiezen, het niet werkt aan zee.
Deze kosteninschatting is niet gemaakt. Wat in dit geval meespeelt is dat wanneer de coating scheurt, er toch vocht kan doordringen en het rottingsproces onder de coating voortgezet wordt. In dat geval dient de coating te worden verwijderd en het hout moet worden behandeld of vernieuwd.