Katwijk veilig en veiliger maken

Created with Sketch.

Katwijk veilig en veiliger maken

De laatste weken nemen de woninginbraken toe. Dit is vooral op te merken aan de grotere hoeveelheid Burgernet meldingen in de omgeving van Katwijk a/d Rijn en Rijnsburg. Daarnaast maken zich meer mensen zorgen over de jeugd nu de alcohol leeftijd verhoogd is en horeca gelegenheden als de Casa Cara hun deuren sluiten. Reden voor Hart Voor Katwijk dit voor te leggen aan de politie tijdens een informatieve sessie in de raadsvergadering. 

Woninginbraken

Tijdens de informatieve sessie veiligheid op donderdag 3 december merkte Hart Voor Katwijk op dat de woninginbraken de laatste maanden erg toeneemt. De bewoners kunnen het huis beter beveiligen tegen inbraken, maar ook de politie speelt hier een rol in. Hart Voor Katwijk vraagt zich dan ook af wat er door de politie de afgelopen weken is gedaan ter preventie van deze inbraken.

Personen van buiten omgeving

De politie bevestigt dat er een toename is, maar heeft de situatie onder controle. De afgelopen weken hebben in de avond tot zo’n 15 agenten (soms in burger) door de wijken gelopen en daar ongure personen aangehouden die met inbrekersspullen rondliepen of zonder duidelijk doel van aanwezigheid in de wijk waren. Deze personen kwamen niet uit Katwijk maar van ver daarbuiten. Na deze actieve preventie is het aantal inbraken direct afgenomen. Hart Voor Katwijk is blij dit te horen aangezien veel bewoners zich niet prettig voelden in de wijk.

Jongeren en uitgaan

De alcohol leeftijd is verhoogd. Dit zorgt ervoor dat jongeren tussen de 16 en 18 jaar niet meer op vrijdag en zaterdag kunnen stappen. Nu ook de Casa Cara heeft aangegeven de deuren te sluiten vraagt Hart Voor Katwijk zich af waar de jongeren nog heen kunnen nu ook in Noordwijk het uitgaansleven vrijwel is uitgestorven. De politie kon in de raadssessie geen antwoord geven op deze vraag. Er komt een nieuwe sessie waarbij dit alsnog aan de orde komt. Hart Voor Katwijk hoort dan ook graag welke ideeën het college en de politie hebben om privé feesten te voorkomen, maar ook de overlast op straat terug te dringen.

Luister naar de mensen in de buurt

Volgens Hart voor Katwijk kunnen we als gemeente elk jaar rapporten maken over criminaliteit en deze evalueren. Belangrijker is om hier niet een oplossing voor te bedenken als Raad, maar dit in goed overleg te doen met de politie. Deze mensen hebben met de dagelijkse realiteit te maken en kunnen de commissie beter adviseren dan via een rapport met cijfertjes. Hart Voor Katwijk vindt het dan ook belangrijk om goed in gesprek te blijven met de mensen in de buurt en wijk. Alleen dan kunnen we zorgen voor een veiliger Katwijk!

Gijsbert Schrijvers
Hart Voor Katwijk