Parkeerbeleid gemeente raakt kant nog wal

Created with Sketch.

Parkeerbeleid gemeente raakt kant nog wal

Al jaren geeft het parkeerbeleid aanleiding tot discussie in de gemeente. Vergunningen, gastenkaarten en het reguliere tarief zijn verhoogd. Het college komt er achter dat door de nieuwe parkeergarage er een tekort is in het parkeerpotje. Hart Voor Katwijk is niet verbaast. Juist nu in berichtgeving van de gemeente aangegeven is dat er strenger op fout parkeren gecontroleerd zal worden breekt op social media de discussie los. Wat voor beleid voert onze gemeente?

Fout parkeren

De gemeente laat in een bericht weten dat fout parkeerders bij het Burgemeester Koomansplein nu direct worden bekeurd als deze fout parkeren. Maar als dit op zondag gebeurd is er kennelijk niets aan de hand. De kerkbesturen zijn reeds aangesproken door de gemeente om de kerkgangers aan te spreken op het parkeergedrag op zondag. Auto’s staan geregeld op grasvelden, trottoir of op andere plekken waar dit niet is toegestaan. De gemeentelijke GOA’s controleren niet op zondag en de politie heeft aangeven dat dit niet de prioriteit heeft op de zondag. Betekent dit dat we doordeweeks op onze hoede moeten zijn en zondag mogen doen wat we willen? Een raar beleid van een gemeente.

Dat vinden inmiddels ook veel burgers die zich storen aan de parkeertaferelen op zondag. Het CDA verdedigde dit ook nog eens in een vergadering vorig jaar waarin de fractievoorzitter zei: “ach het is maar voor een uurtje”. Een doordeweekse foutparkeerder komt ook niet weg met dit argument als er een boete wordt uitgeschreven. Hart Voor Katwijk vindt dat ook op zondag er gecontroleerd dient te worden, net als betaald parkeren!

Betaald parkeren

Het potje van de gemeente omtrent parkeren heeft grote tekorten door de exploitatiekosten van de garages, maar weigert om betaald parkeren op zondag in te voeren. Dit college kiest er voor om de Katwijkers langer te laten betalen en vergunningen te verhogen, dit terwijl de toerist op zondag gratis gebruik kan maken van de garages en openbare plekken zonder bij te dragen aan het onderhoud. De burger draait zoals gewoonlijk weer op voor dit kansloze beleid.

Verander uw parkeerbeleid

Hart Voor Katwijk ziet liever dat het huidige parkeerbeleid op de schop gaat en er een nieuwe visie ontstaat over parkeren. Dit betreft het invoeren van betaald parkeren op zondag en vooral handhaving. Op een mooie zondag kunnen we met de vele strandbezoekers de kosten terugdringen en eventueel in de toekomst de kosten voor vergunningen en tarieven terugschroeven. Er dient een helder beleid te komen dat van toepassing is op alle dagen van de week, en de kosten van de exploitatie niet te verhalen op de inwoners maar op de toeristen. Uiteindelijk hebben we ook voor hen de garage mede aangelegd.