Herinrichting Centrum Katwijk Zee

Created with Sketch.

Herinrichting Centrum Katwijk Zee

De plannen voor de herinrichting van het centrum, in aansluiting op de prijswinnende parkeergarage in het duin, vinden we geen slechte plannen. Ook al is dit een voorontwerp en heeft de wethouder nog met heel veel partijen gesprekken om “er samen uit te komen” zoals dat zo mooi heet, liever zien we dat de herinrichting minder geld gaat kosten en dat kan als we een drietal zaken niet uitvoeren.

Ten eerste willen we geen verplaatsing van de viskiosk naar een zijkant van het Andreasplein. Onbegrijpelijk dat de ondernemer hier weg moet. We zien hier geen noodzaak voor. De gesprekken met eigenaar en pachter van de viskiosk kunnen wat Hart Voor Katwijk gestopt worden. Daarvoor dienen we een amendement in samen met de PvdA.

Ten tweede wil Hart Voor Katwijk de bestaande bestrating op het Andreasplein zoveel mogelijk handhaven omdat dat tot een fikse kostenbesparing zal leiden en ook past in de voorstellen van duurzaamheid. Natuurlijk moeten wel de Parkeertegels vervangen worden. Daarbij past een amendement van KiesKatwijk dat we mede ondertekenen.

Ten derde willen we minder groen langs de Witte Kerk omdat dat één zandwoestijn gaat worden en blaadjes ed. in het water van het kunstwerk terechtkomen en we vinden het niet aannemelijk dat een tuintje tot een verbetering van de situatie ter plekke zou leiden en de onderhoudskosten zijn nog onbekend. Daar hebben we een amendement voor gemaakt. Samenvattend willen we met dit amendement bereiken dat er geen tuintje c.q. plantsoen achter de Andreaskerk komt en de vissen die bij het waterkunstwerk horen hun huidige locatie behouden.

Helaas zijn de geen van de amendementen aangenomen, de viskiosk moet verplaatsen. SGP, CDA, ChristenUnie en GemeenteBelangen steunden ons voorstel niet.

Hart Voor Katwijk heeft daarom tegen het totale voorstel gestemd.

Zie hier het voorontwerp.