Participatie door raad of college?

Created with Sketch.

Participatie door raad of college?

Afgelopen donderdag heeft de raad ‘burgerparticipatie spelregels‘ aangenomen met de intentie inwoners van Katwijk meer te betrekken bij plannen van de gemeente.
Hart Voor Katwijk is ook voor burgerparticipatie maar op een andere manier (zie eerder artikel op onze website over burgerparticipatie).
Onze stemverklaring die we donderdag bij het raadsvoorstel afgaven is als volgt:

Burgerparticipatie moet georganiseerd worden door het college en haar ambtelijk apparaat.
De uitkomst daarvan moet verwerkt worden in Raadsvoorstellen.
De raad, als controlerend orgaan, maakt dan een afweging in het algemeen belang, op basis van haar verkiezingsprogramma, coalitieakkoord en inspraakprocessen georganiseerd door de betreffende politieke partijen.
Burgers rekenen, eens in de vier jaar, deze raadsleden daarop af.