Dag van de Democratie, gemeentehuis open.

Created with Sketch.

Dag van de Democratie, gemeentehuis open.

Op zaterdag 12 september vieren we de Dag van de Democratie. In heel Nederland grijpen gemeenten de kans om burgers te betrekken bij de lokale democratie. Ook Katwijk doet mee. Het gemeentehuis is van 10.00-16.00 uur open. Omdat het op die zaterdag ook Open Monumentendag is, wordt dit met elkaar gecombineerd. Het thema van de Open Monumentendag is Kunst en Ambacht.
Via deze link kunt u het programma in heel Katwijk bekijken.

Op het hele uur kunt u een rondleiding door het gemeentehuis volgen. Deze vindt plaats in samenwerking met de Open Monumentendag-commissie. Tijdens de rondleiding loopt er een raadslid mee die uitleg geeft over de gang van zaken in de raadzaal.

De raadsleden vertellen over hun werk en hoe u als burger hier uw invloed op kunt uitoefenen. Anita van Ginkel van Hart Voor Katwijk is aanwezig tussen 13.00-15.00 u.

4x kunt u meedoen aan politieke bingo in de raadzaal. Dit wordt georganiseerd door ProDemos maar gebeurt onder leiding van een raadslid.

In de hal bij binnenkomst is een fototentoonstellingover de verschillende kernen van vroeger en nu en in de Burgerzaal kunt u de film “the making of” van Op Hoop van Zegen zien.
Er is een ideeënboom waar belangstellenden aan het woord komen. Ook is er een kinderhoek met activiteiten zoals o.a. ambtsketen maken, op de foto in de zetel van de burgemeester en “in het stemhokje”. Hier kunnen kinderen vertellen wat zij zouden doen als zij de baas zouden zijn van de gemeente.

Graag tot ziens zaterdag.