Reuring of Reurig aan Zee?

Created with Sketch.

Reuring of Reurig aan Zee?

De afgelopen week is er door de Katwijkers fel gereageerd op het bericht dat Paal 14 niet mee kan/wil doen aan ‘Reuring aan Zee’. Op Facebook werd fel uitgehaald naar de gemeente (met zelfs zéér kwalijke afbeeldingen) over de beslissing van de gemeente om extra maatregelen te treffen. 

Hart Voor Katwijk is op bezoek geweest bij verschillende strandpaviljoens om te horen waar het probleem ligt. Berichten op de Facebook pagina van Paal 14 geven uitdrukkelijk aan dat de gemeente tegenwerkt om een evenement te organiseren. Wij spraken woensdag jl. met Mark Grimbergen, manager van Paal 14 en Ina Schilperoort, manager Beachhouse Key West. Beide paviljoens doen mee aan ‘Reuring aan Zee’.

Hart Voor Katwijk vindt het fijn dat ondernemers uit eigen initiatief evenementen organiseren. Wij steunen dan ook deze initiatieven. Ons standpunt is dan ook dat er geen Katwijk Marketing nodig is om de gemeente op de kaart te zetten. Kijk naar ‘Haringrock’, ook dit jaar weer een knalfeest, of het succes van ‘Oranjerock’. We doen het goed als gemeente, maar ‘Reuring aan Zee’ geeft ook aan hoe we het absoluut niet moeten doen.

Aanvraag evenement te laat beantwoord

De aanvraag die Paal 14 heeft ingediend was volgens de manager voor 5.000 man. Deze vergunning is maanden geleden aangevraagd. Pas 2 weken terug laat de gemeente weten specifiek dit evenement met 5.000 bezoekers niet goed te keuren als er geen extra maatregelen getroffen worden. Hart Voor Katwijk vraagt zich af waarom het zo lang duurt voordat de afdeling vergunningen met deze conclusie kwam. Veiligheid staat voor alles. Dat de gemeente aangeeft dat er niet voor 5.000 man een feest gevierd kan worden zonder deze maatregelen is begrijpelijk. Minder begrijpelijk is dat de gemeente hier zó kort voor 25 juli pas antwoord op gegeven heeft. Wij hopen in een raadscommissie antwoorden te krijgen over de gang van zaken.

Waar laten we de rest van de meute?

Een terechte vraag die de manager van Paal 14 heeft. Als er maar 2.000 mensen naar binnen mogen en er komen er net als voorgaand jaar minimaal 5.000 bezoekers op af, dan moet je als gemeente jezelf de vraag stellen of 2.000 bezoekers een onderschat aantal is. We leven met Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg met 63.000 inwoners in deze gemeente. Een bezoekers aantal van maximaal 2.000 mensen geeft aan dat de gemeente verwacht dat er niet meer dan 3% van de inwoners op een feestje af komt. Met alle drie de strandpaviljoens die meedoen mogen er maar 6.000 mensen op het strand zijn. Wat doe je met de overige mensen en is dit met o.a. toeristen wel een reëel beeld? Hart Voor Katwijk vindt van niet.
Hart Voor Katwijk gaat de discussie graag aan in september..
Om in de toekomst dit evenement mogelijk te maken dienen er óf meer strandtenten mee te doen óf het aantal bezoekers moet omhoog. Die discussie, en of er dan ook extra beveiliging, hekken en toegangskaarten nodig zijn onderwerp in ons evenementenbeleid.
Allereerst over het beleid inzake ‘Reuring aan Zee’ om ook in de komende jaren Reuring voor Katwijk te behouden!

Gijsbert Schrijvers

Hart voor Katwijk