Brave burger wederom de dupe

Created with Sketch.

Brave burger wederom de dupe

In de raadsvergadering van 2 juli j.l. heeft Hart Voor Katwijk via een amendement een wijzing aangevraagd in de Kadernota. Daarin staat vermeld dat de hondenbelasting zal worden verhoogd met de inflatiecorrectie. Hart Voor Katwijk vindt dit niet acceptabel. In een eerdere commissie vergadering omtrent het hondenbeleid kwam namelijk naar voren dat 1/2 tot 3/4 van de hondenbezitters in Katwijk geen hondenbelasting betalen.

Handhaving vrijwel onmogelijk

Er zijn op dit moment vrijwel geen handhavingstechnieken die er voor moeten zorgen dat hondenbezitters bekend zijn in Katwijk. Controleurs bellen bij mensen thuis aan om te vragen of ze een hond hebben. Daarbij mogen controleurs niet binnen in huis kijken. Een eigenaar kan dus gemakkelijk tegen een controleur liegen door te zeggen geen hond of honden te hebben, tevens is de opruimplicht moeilijk te handhaven. Een handhaver kan op dit moment alleen handelen indien er een ‘heterdaad’ plaatsvindt.  Een hondeneigenaar is namelijk niet meer verplicht om een opruimzakje bij zich te hebben. Het gevolg hiervan is dat er controleurs daadwerkelijk moeten zien dat een hondenbezitter de hondenpoep niet opruimt om een boete uit te kunnen schrijven.

Opruimen

Vooral in de Zanderij en bij de ingang van het duin aan de Cantineweg is het bijna onmogelijk om hondendrollen de omzeilen. Er zijn te weinig depodogs of poepzakken voor handen. Tijdens de informatieve sessie over het hondenbeleid zijn er veel burgers komen inspreken. De stank is hier in de zomermaanden soms ondragelijk.

Belasting

1/4 tot 1/2 van het totaal aantal geschatte hondenbezitters betaalt netjes belasting. Deze betalers worden nu ook nog geconfronteerd met een verhoging van de belasting. In de ogen van Hart Voor Katwijk is dit niet terecht. Hart Voor Katwijk ziet graag dat de gemeente eerst alle hondenbezitters opspoort alvorens ze de betalende burger gaan belasten met een verhoging. Als de statistieken kloppen dan kan dat betekenen dat we als gemeente in het ergste geval ruim 900.000 euro mislopen aan belasting. Dat is vele malen meer dan de inflatiecorrectie die de gemeente nu voor ogen heeft.

Winst?

De gemeente haalt ruim 300.000 euro per jaar op met de hondenbelasting (€ 348.000 te lezen in de jaarstukken 2014). Het is moeilijk te bepalen hoeveel er van deze belasting opgaat in het controleren, schoonmaken en de administratie.
Wel is duidelijk dat amper de helft van deze belasting word gebruikt voor het daadwerkelijk doel: “het opruimen, voorzien van depodogs en poepzakken”. De belasting is een jaarlijks extraatje voor de gemeentekas.
Tevens gaat enorm veel geld op aan het bijhouden van de administratie. Misschien moet Katwijk eens nadenken om de hondenbelasting in zijn geheel af te schaffen. Dat scheelt gemeentelijke administratie, medewerkers e.d.

Omgekeerde wereld

Hart Voor Katwijk vindt het jammer dat een ruime meerderheid van de raad toch liever ziet dat de betalende burger gaat opdraaien voor een hondenbezitter die niets betaalt en niets opruimt. In onze ogen is het “not fair” en heeft het heffen van een belasting geen nut als er geen draagvlak vanuit de bevolking voor is.

Hart Voor Katwijk ziet op dit vlak zelf liever de hondenbelasting in het geheel verdwijnen! Er is ook geen paarden- of kattenbelasting, maar de uitwerpselen van die dieren komen we ook geregeld tegen.
Als dan ook duidelijk is dat meer dan de helft van de hondenbezitters in Katwijk de belasting niet eens betaalt dan is deze belasting niet toelaatbaar, laat staan een verhoging.