Vanavond “Hart Voor Katwijk op Locatie”.

Created with Sketch.

Vanavond “Hart Voor Katwijk op Locatie”.

We houden vanavond onze fractie vergadering op locatie. We vergaderen in De Roskam.
Je bent van harte welkom 20 u om mee te praten over de komende raadsagenda of om eigen onderwerpen onder onze aandacht te brengen.
Op de raadsagenda donderdag 18 juni o.a.: Bestemmingsplan ’t Duyfrak, de plannen “de snelle bus door rotondes weg – kruispunt terug”, het hondenbeleid, recreatievoorzieningen voor het Prins Hendrikkanaal en de Economische Agenda (waarbij de focus van dit college gericht is op Leiden).