Informatieavond nieuwbouw zwembad.

Created with Sketch.

Informatieavond nieuwbouw zwembad.

Op dinsdag 16 juni organiseert de gemeente Katwijk een informatieavond over het voorontwerpbestemmingsplan ’Nieuwbouw zwembad Katwijk‘. U bent vanaf 19.00 tot 21.00 uur welkom in de Raadszaal van het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3. Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen dan kunt u bellen met (071) 406 51 81

Bestemmingsplan
Om 19.00 uur start de informatieavond met een korte presentatie over het nieuwe bestemmingsplan ‘Nieuwbouw zwembad Katwijk’, waarvan het plangebied wordt begrensd door de Piet Heinlaan, Zeeweg, het Marktterrein en het Miereweidepad. De reden voor het nieuwe bestemmingsplan is het bouwen van een nieuw zwembad op het (buiten)terrein van het huidige zwembad aan de Piet Heinlaan in Katwijk.

Procedure
Na de informatieavond worden alle opmerkingen in kaart gebracht en daar waar mogelijk verwerkt in een ontwerp. Daar wordt een ontwerpbestemmingsplan van gemaakt. Naar verwachting wordt dit plan halverwege juli 2015 voor 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen kan dan binnen die 6 weken een zienswijze indienen. Na afloop van deze termijn bekijkt de gemeente of het nodig en mogelijk is de zienswijzen te verwerken in het bestemmingsplan. De gemeente verwacht dat het bestemmingsplan in het 4e kwartaal van 2015 wordt vastgesteld.

Plan inzien?

 

Persbericht gemeente Katwijk