Vragen over de campagne “Laat je peuk niet alleen”

Created with Sketch.

Vragen over de campagne “Laat je peuk niet alleen”

Hart Voor Katwijk heeft vragen gesteld aan het College over de campagne “Laat je peuk niet alleen” die eind mei van start is gegaan. Reden voor onze vragen was een email die we kregen van de stichting TabakNee over de campagne.

Overigens worden niet alle ‘peuken bakken’ op de juiste manier gebruikt:
peukalleen

Onze vragen:

De publiekscampage ‘Laat je peuk niet alleen’ is van start gegaan op 21 mei met het plaatsen van aparte afvalbakken voor sigaretten en posters.
N.a.v. de campagne “Laat je peuk niet alleen” en een email die we kregen van TabakNee het volgende:

1)  was het college van te voren op de hoogte van de ophef over de actie in voorgaande jaren in andere kustgemeenten zoals Vlissingen en Noordwijk?
Zo ja, heeft het college zich afgevraagd wat de gevolgen zijn van negatieve publiciteit voor Katwijk?

2) is het college van plan om deze samenwerking met Japan Tobacco International (JTI) te beëindigen?
Zo nee, wat als de rechtszaak gewonnen wordt door TabakNee?

3) is het college bereid de actie als gemeente over te nemen maar dan zonder Nederland Schoon?
Zo nee, wat is daarvan de reden?

4) wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bakken (er is inmiddels op de boulevard één half omgevallen, door wind of vernieling)?