Denk mee tijdens startbijeenkomst erfgoedbeleid

Created with Sketch.

Denk mee tijdens startbijeenkomst erfgoedbeleid

Startbijeenkomst erfgoedbeleid.
Op maandag 8 juni om 19.30 uur organiseert de gemeente in Herberg Welgelegen, ’t Boonrak 21 in Valkenburg, een startbijeenkomst over het erfgoedbeleid in de gemeente. Graag willen we samen met u een inventarisatie maken van de erfgoedonderwerpen die in onze gemeente moeten worden uitgewerkt en uitgevoerd.
Door hierover met elkaar te praten moet naar voren komen welke onderwerpen prioriteit hebben. Zo kunnen we gezamenlijk gericht inzetten op  de zorg en het behoud van erfgoed in onze gemeente en voor het vergaren en overdragen van kennis hierover.

Aanleiding
De afgelopen jaren heeft de gemeente een actief beleid gevoerd op het gebied van Archeologie en Monumenten. De bestaande beleidsnota’s zijn alweer 8 jaar oud. Om ook de komende jaren op een goede manier met het Katwijks erfgoed om te blijven gaan, vraagt de gemeente bewoners en betrokkenen om mee te denken over het toekomstige erfgoedbeleid. Daarom wordt op 8 juni een bijeenkomst georganiseerd om ideeën vanuit de samenleving over erfgoed uit te wisselen.

Genodigden en werkwijze
Voor deze werkbijeenkomst zijn mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij het erfgoed in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg van harte welkom. Na een inleiding over de waarde van erfgoed gaan we in kleinere groepen uit elkaar. In deze groepen wordt geïnventariseerd welke onderwerpen deel uit moeten maken van het gemeentelijk erfgoedbeleid. Daarnaast wordt aan de deelnemers gevraagd om mee te denken over de manier waarop de onderwerpen kunnen worden uitgewerkt.

Resultaten van de avond
Op basis van de gezamenlijk gemaakte keuzes wordt een planning gemaakt waarin wordt beschreven wat er gedaan moet worden, hoe we dat gaan doen en wie dat gaan doen.

Aanmelden
Meld u aan door een e-mail te sturen naar: e.c.meijer@katwijk.nl

persbericht gemeente Katwijk