Het “wij-gevoel” na de fusie.

Created with Sketch.

Het “wij-gevoel” na de fusie.

In de Katwijksche Post van donderdag 14 mei 2015 verscheen een stuk over een onderzoeksrapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het rapport doet verslag van een onderzoek onder een klein aantal inwoners met de eindconclusie: “er is na de fusie van 2006 geen wij-gevoel ontstaan”.
De krant vroeg politieke partijen om een reactie voor de krant van 21 mei. Dit is de onze:

Hart Voor Katwijk is geen voorstander van gemeentelijke fusies. Uit onderzoeken blijkt dat er financieel niets bespaard wordt maar dat er meer wordt uitgegeven dan voorheen. Belastingen worden vaak hoger in plaats van lager. Burgers betalen vaak de rekening.
Ook de fusie van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg heeft naar onze mening te weinig opgeleverd om deze achteraf te kunnen rechtvaardigen. Zelfs een meer ruimtelijke verbinding creëren tussen dorpsdelen door ondertunneling bij de Duinvallei kreeg onze nieuwe gemeente niet voor elkaar.

Het is met deze fusie net als met een ei, als je het eenmaal gebroken hebt kun je het niet meer heel maken. We moeten er nu maar het beste van maken.

Fout vinden wij in ieder geval dat bij de fusie direct werd gezegd door het toenmalige CDA/GB/SGP college: “Katwijk Zee is het centrum van de nieuwe gemeente en daar stemmen we ons beleid op af”. Helemaal fout, alle identiteiten horen in onze gemeente dezelfde ruimte te krijgen.
Het is daarom begrijpelijk dat een Rijnsburger, Katwijk-Binder en Valkenburger zich achtergesteld voelen als het gaat om gemeentelijke voorzieningen. Beroemdste voorbeeld is het sluiten van de bibliotheek in Katwijk a/d Rijn om er een centrale voor terug te zetten in Katwijk-Zee.

Gelukkig vinden burgers elkaar op niet-overheidsniveau. Omdat de mensen uit onze dorpen één ding gemeen hebben: ze houden de eigen broek op, werken hard en bovenal zorgen voor elkaar.
Onze inwoners hebben geen onderzoeksrapport nodig om dat te constateren. Het zijn kernwaarden waarop Hart Voor Katwijk is opgericht en drijft.

Het rapport downloaden kan hier:
“Eerst waren we gewoon wij en nu is het wij en zij”. Gebruik, slijtage en vernieuwing van lokale en regionale identiteiten.