Blue Energy onderzoek van start in Katwijk.

Created with Sketch.

Blue Energy onderzoek van start in Katwijk.

In de raadsvergadering van 23 april j.l. is er gesproken over een onderzoek naar Blue Energy in Katwijk. Blue Energy is reeds in gebruik bij de Afsluitdijk. Katwijk wil graag een onderzoek starten of deze manier van energie opwekken mogelijk is in Katwijk. In dit specifieke geval bij het Koning Willem Alexander gemaal. 

Hart Voor Katwijk is blij dat er weer een nieuwe stap kan worden gezet in het opwekken van schone energie. Het is in dit stadium nog steeds een onderzoek, maar kan in de toekomst bij een positieve uitkomst veel betekenen voor de gemeente.

Het Coalitie-potje?

Hart Voor Katwijk stemde in met het voorstel om onderzoek te doen naar deze vorm van energie opwekken. Alleen PvdA en VVD stemden tegen dit voorstel. PvdA Katwijk wil eerst een duidelijke verantwoording van “de zak lucht” dat het coalitie-potje heet. Hart Voor Katwijk kan zich vinden in de woorden van Mathijs van Tuijl. Ook wij vinden dat de uitgaven uit het coalitie-potje inzichtelijk moeten worden gemaakt voordat we er uitgaven uit doen. Echter dit is een discussie die gevoerd dient te worden tijdens de besprekingen van de Kadernota. Om geen vertraging in het onderzoek voor Blue Energy te krijgen heeft Hart Voor Katwijk dan ook ingestemd met dit voorstel.

Wat is Blue Energy precies?

Blue Energy is het opwekken van energie door zoet en zout water met elkaar te mengen. Het klinkt redelijk ongeloofwaardig, maar op het moment dat zoet water met zout water in aanraking komt dan stijgt de temperatuur van het water. Deze warmte kan worden omgezet in energie. Katwijk heeft met het gemaal een ideale plek om in de toekomst een centrale te exploiteren. Om te kijken of het net zo goed werkt als bij de Afsluitdijk, is er onderzoek nodig.

Meer informatie kunt u hier vinden

blueenergie