Raadssessie over hondenpoepbeleid op 9 april

Created with Sketch.

Raadssessie over hondenpoepbeleid op 9 april

In de gemeenteraad bestaat de indruk dat voor veel mensen het beleid van de gemeente over hondenpoep niet duidelijk is. De raad wil zich daarom een beeld vormen over wat de gemeente doet tegen de overlast van hondenpoep. Ook wil de raad te weten komen wat de ervaringen van hondenbezitters en andere inwoners zijn.
Op donderdag 9 april vindt van 19.45 tot 21.00 uur hierover een informatieve sessie plaats in de Burgerzaal in het gemeentehuis. Het college geeft een presentatie.
Inwoners zijn ook nadrukkelijk uitgenodigd om hun ervaringen – positief dan wel negatief – met de raad te delen. Doel van de vergadering is om de raad voldoende informatie te geven om te kunnen beoordelen of nadere actie van de gemeente mogelijk of nodig is.

Meepraten
In informatieve sessies kunnen inwoners de raad informeren over een voorstel of onderwerp. Inwoners kunnen tijdens de hele vergadering meepraten, hun kennis delen en hun opvattingen laten weten. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Wethouder Knape is als portefeuillehouder namens het college aanwezig om toelichting aan de raad te geven. De sessie biedt geen gelegenheid voor een discussie van insprekers met de wethouder.

Aanmelden is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan per mail op griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02.

Persbericht van de gemeente