Oranjeverenigingen en 5 mei.

Created with Sketch.

Oranjeverenigingen en 5 mei.

Vanavond in de Raad ligt er een voorstel tot (extra) subsidie voor de viering van 5 mei in Katwijk.
Allereerst willen we duidelijk maken dat we niet tegen de Oranjeverenigingen zijn, Hart Voor Katwijk juicht het juist toe dat ze opnieuw samenwerking zoeken bij deze viering. Maar wij willen geen blanco cheque afgeven.

Ook Hart Voor Katwijk wil wel een feest, het heeft een functie in de samenleving. Maar met dit voorstel om financieel bij te dragen aan de viering van 5 mei te geven staan we voor het blok. Er is geen tijd om alternatieven te zoeken om toch iets leuks te doen in de feestweek.
De medewerking (in sponsoring of ruimte) door Soldaat van Oranje is nog onbekend.
De offerte is niet helder waar het geld naar toe gaat de vergunningen moeten nog worden aangevraagd.

Voor de Oranjeverenigingen wordt het daarnaast ook een moeilijk verhaal. Het is nog 6 weken voor aanvang van het feest, en men heeft nog niets kunnen regelen omdat er geen duidelijkheid is over de hoogte van de subsidie en over het al dan niet verkrijgen van een gemeentelijke gift. Dit bemoeilijkt de organisatie van het feest doordat bestellingen en afspraken vanuit de vereniging onder tijdsdruk komen te staan.

Het College had eerder met een voorstel moeten komen zo de vereniging en de raad tijd en ruimte te geven om in detail naar de kosten te kijken en mee te denken over oplossingen.

Waarom spaart de Oranjevereniging (eventueel samen met de gemeente) niet voor 2020, over 5 jaar is de bevrijding namelijk 75 jaar geleden, een mooi moment om extra uit te pakken.

Tot slot nog deze opmerking: deze subsidie neemt zo’n 2/3 van het “onvoorziene-uitgaven-potje” in beslag. Hart Voor Katwijk wil dit bedrag achter de hand houden voor schrijnende gevallen in de zorg.