Hart Voor Katwijk doet mee met de Provinciale Verkiezingen 18 maart

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk doet mee met de Provinciale Verkiezingen 18 maart

Ook na de gemeenteraadsverkiezingen vecht Hart Voor Katwijk door. Voor de ondertunneling N206, voor weinig bebouwing op vliegveld Valkenburg en voor goed openbaar in onze gemeente. Allemaal zaken waar de provincie zich mee bemoeit. “Het wordt hoog tijd dat we dat eens gaan omdraaien, dat wij ons met de provincie gaan bemoeien”, vindt fractievoorzitter Anita van Ginkel.
Daarom richtte Hart Voor Katwijk samen met andere lokale partijen uit de Bollenstreek, en inmiddels heel Zuid-Holland een nieuwe lokale partij op: de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland.

Afgelopen vrijdag is in Den Haag de nieuwe partij “Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland” officieel geregistreerd. Om te zorgen dat het initiatief plaatselijk blijft, dus het lokale naar de provincie gaat en niet andersom, is het een partij geworden waarvan alléén lokale politieke partijen als rechtspersoon lid van kunnen worden. Met deze partij bundelen wij de krachten van de lokale partijen in Zuid-Holland, die bij de gemeentelijke verkiezingen van een jaar geleden 35 procent van de stemmen hebben gehaald.

Het doel van de Verenigde Lokale Partijen (LIJST 14) is het zijn van oren en ogen van de onafhankelijke lokale partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, zodat deze nog meer voor de eigen plaatselijke kiezers kunnen betekenen. De vertegenwoordiging in de Zuid-Hollandse Staten is tevens de spreekbuis van de aangesloten lokale partijen op provinciaal niveau. Omdat we als lokale partij tijdiger willen weten wat in de Staten van Zuid-Holland gebeurd willen wij daar vertegenwoordigers hebben die tijdige en adequate informatie verschaffen aan de aangesloten lokale partijen.

We willen het lokale terug in de provincie brengen in plaats van de provincie in het lokale beleid.

Hart Voor Katwijk was de enige partij die in Katwijk wilde meedoen, de andere twee lokale partijen lieten het hier afweten. Hart Voor Katwijk ging wel er vol in mee en heeft maar liefst vier kandidaten op de 35 man tellende lijst: Anita van Ginkel, Albert de Klerk, Björn Moonen en Petra van Dijk.

Het uitgangspunt van de nieuwe partij is de zelfstandigheid van de individuele lokale partij. “Het moet echt lokaal blijven. Wij streven geen eigen organisatiestructuur na, geen bemoeienis van bovenaf of van buiten onze gemeentegrenzen. Er is geen sprake van harmonisatie van partijprogramma’s wat zou kunnen leiden tot een centraal, zelfs landelijk, programma. Vrijheid blijheid”, aldus Anita van Ginkel, “en compleet anders dan de bestaande politieke partijen.”

De bestaande, lokale verkiezingsprogramma’s vormen het verkiezingsprogramma. Daarnaast zijn nog een aantal andere gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd die de aangesloten partijen gemeen hebben. De belangrijkste vier:

1. De provincie moet op den duur als aparte bestuurslaag verdwijnen. De taken moeten enerzijds naar het rijk, anderzijds naar de gemeenten worden overgeheveld. Op dat laatste punt is de jeugdzorg al een stap in deze richting. 2. Wat lokaal kan, moet ook lokaal plaatsvinden, de provincie moet zich beperken tot de eigen kerntaken, zoals ruimtelijke ordening en milieu. 3. Degelijk begrotingsbeleid, dus niet meer uitgeven dan er binnen komt 4. De provinciale opcenten op de wegenbelasting kunnen dalen en mogelijk zelfs worden afgeschaft als de provincie verdwijnt.

Lijsttrekker is Kees Schrama (Nieuw Lisse) en nr 2 op de kieslijst is Anita van Ginkel (Hart Voor Katwijk). Het zou een revolutie zijn als een lokale partij een forse vertegenwoordiging krijgt in de Provinciale Staten.