Veiligheid in de parkeergarage-dijk-in-duin.

Created with Sketch.

Veiligheid in de parkeergarage-dijk-in-duin.

De fractie van Hart Voor Katwijk heeft schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid in de parkeergarage-dijk-in-duin. Hieronder leest u onze vragen:

Geacht College,

Deze week is er ‘proefdraaien’ in de nieuwe parkeergarage dijk-in-duin. Naar nu blijkt is deze nieuwe parkeergarage niet toegankelijk voor hulpdiensten met een bus, zoals brandweer, politie en ambulance.
Hart Voor Katwijk heeft daarover de volgende vragen:

1) Bent u het met de fractie van Hart Voor Katwijk eens dat de toegankelijkheid voor de hulpdiensten een essentieel aspect van het ontwerp van de garage had moeten zijn?

2) Wanneer was u op de hoogte van het feit dat een hulpdienst niet met elk voertuig in de garage kan komen?

3) Kunt u uitleggen hoe het komt dat dit aspect in de voorbereiding blijkbaar onvoldoende aandacht heeft gekregen?

4) Hoe denkt het college ervoor te gaan zorgen dat de hulpdiensten ook in de parkeergarage hun belangrijke werk uit kunnen voeren?

5) Waar ligt de uiteindelijke verantwoording voor het ontwerp van de garage en voor wiens kosten zullen de noodzakelijke aanpassingen zijn?

Hoogachtend,

Hart Voor Katwijk,
Anita van Ginkel-Lanting