Informatieavonden RijnlandRoute

Created with Sketch.

Informatieavonden RijnlandRoute

Op dinsdag 20 en woensdag 21 januari organiseert de provincie Zuid-Holland 2 informatieavonden over de RijnlandRoute. Tijdens deze avonden worden het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de Tracébesluiten (TB) toegelicht.
De avonden beginnen om 19.30 uur (inloop 19.15 uur)

  • dinsdag 20 januari 2015: Pitch en Putt Golf, De Star 51 te Leidschendam, onderwerp: ‘tracébesluiten en inpassingsplan RijnlandRoute en verbreding A4 Vlietland – N14’;
  • woensdag 21 januari 2015: Van der Valk Hotel Leiden, Haagse Schouwweg 14 te Leiden, onderwerp: ‘tracébesluiten en inpassingsplan RijnlandRoute’.

Zowel het PIP als de TB’s liggen nog tot en met 25 februari  ter inzage. Dit betekent dat iedereen die een zienswijze op het  ontwerp-PIP of het ontwerp-TB heeft ingediend en het niet eens is met de afhandeling daarvan, tot en met 25 februari een beroep kan instellen bij de Raad van State.

(Bron: persbericht gemeente Katwijk)