Gratis zondagparkeren.

Created with Sketch.

Gratis zondagparkeren.

Gezamenlijk persbericht over “Gratis zondagparkeren” van de oppositiepartijen Hart Voor Katwijk en D’66, GemeenteBelangen, KiesKatwijk, PvdA en de VVD.

Na twee oordeelsvormende sessies over ‘Parkeertarieven 2015’ in de Katwijkse gemeenteraad en zeer veel reacties van inwoners, organisaties en verenigingen in de papieren- en op social media mocht de Katwijkse gemeenteraad er donderdagavond 18 december een besluit over nemen. Betaald parkeren op zondag stond centraal in die discussie. Het CDA heeft hier in principe geen bezwaren tegen, maar blijft trouw aan haar coalitiepartners de ChristenUnie en de SGP.
Deze stellingname, van vriendjes blijven binnen de coalitie ten koste van de burgers, leidde tot negentien coalitiestemmen vóór de vaststelling van de nota ‘Parkeertarieven 2015’ en veertien tegenstemmers van alle oppositiepartijen (D’66, GB, Hart Voor Katwijk, KK, PvdA en de VVD). Dat betekent dat er in Katwijk het gratis betaald parkeren op zondag gehandhaafd blijft. ‘Het college laat het geld op straat liggen’, was dan ook een veel gehoorde kreet in het politieke debat. Door verhogingen van andere parkeertarieven, die alle inwoners met een auto raken, en een onttrekking uit de BSI, hoeft er op zondag niet betaald te worden.

Argumenten voor en tegen
Wethouder van Duijn was in het debat enorm verrast want er was toch afgesproken om een aantal miljoenen euro’s voor de parkeergarage uit de BSI te halen. Maar een ander financieel overzicht, liet zien dat als we betaald parkeren op zondag invoeren, we niets uit de BSI hoeven te halen, vond geen luisterend oor bij de coalitie.
De oppositie daarentegen heeft de CU horen zeggen dat ze best betaald parkeren op zondag willen, maar dat er niet gehandhaafd mag worden. Door de inhuur van extern personeel hoeft er geen gemeentepersoneel aan het werk op zondag en het blijkt zelfs goedkoper. Ook hoorden we het CDA zeggen, dat ze er niet op tegen zijn, maar het nu niet nodig is. Zij vinden het zelfs een ‘unique selling point’ voor Katwijk. Deze keus kost de inwoners € 75.000,- per jaar.

En wat nu op zondag?
Nu weten de Katwijkse inwoners ook waar ze maart 2014 op hebben gestemd. De coalitie kiest voor een werkvrije zondag, waardoor alle inwoners betalen om een kleine groep tevreden te houden. Waarop G.O.A.’s niet controleren op fout parkeren, of andere zaken zoals hondenpoep.
Voor de oppositie is het helder, de kosten van parkeren betalen we met de opbrengsten van parkeren en de opbrengsten op zondag van € 142.000,- lopen we mis. De oppositie zal zeker alle parkeerontwikkelingen op zondag volgen en bij de evaluatie van het parkeren de kwestie opnieuw aanhangig maken.