Onderzoekje hier, onderzoekje daar.

Created with Sketch.

Onderzoekje hier, onderzoekje daar.

In de raad van 9 oktober werden maar liefst 5 amendementen ingediend bij de voorzitter om wijzigingen door te voeren in het besluit aantrekkelijk centrum. Ook Hart Voor Katwijk heeft een Amendement ingediend omtrent dit besluit. In de besluitvorming waar de raad over moest stemmen is de volgende tekst geschreven:

voorkeur voor behoud van parkeerplaatsen op het Baljuw- en pleindeel aan de Elleboogstraat, een en ander
afhankelijk van de planvorming van de herontwikkeling van het Baljuwplein;

Hart Voor Katwijk vindt deze tekst teveel vrijblijvendheid geven met de woorden “Voorkeur” en “een en ander”. Eigenlijk zegt deze zin vrij weinig en het geeft de bewoners geen duidelijk antwoord op de vraag of parkeren mogelijk blijft. Wij willen dat het parkeren op het Baljuwplein en zeker achter bij de Hoogvliet mogelijk blijft en willen daar geen onzekerheid bij de omwonenden en de winkelier laten bestaan. Hart Voor Katwijk heeft daarop een amendement ingediend om deze zin aan te passen. Tijdens het betoog van Van Tuyl (PvdA), leek het erop dat hij mee zou gaan met ons amendement, alleen stemde hij tijdens de besluitvorming toch tegen. Helaas werd het Amendement van Hart Voor Katwijk verworpen met alleen steun van Kies Katwijk die dit ook graag zou zien.

Verder waren we mede indiener van twee amendementen om bepaalde onderzoeken die het college wil niet uit te voeren. Hart Voor Katwijk vindt deze onderzoekjes maar niks. We geven geld uit aan onderzoeken waarvan we al lang weten dat dit onhaalbaar is. Het college voorstel om een onderzoek te doen naar de effecten van parkeren op de boulevard vindt Hart Voor Katwijk (samen met o.a. de ChristenUnie) een nutteloos onderzoek. En een onderzoek naar de haalbaarheid van een foodmarkt…..dat is wat Hart Voor Katwijk betreft aan de ondernemers zelf. Het is toch jammer dat we als raad zoveel geld over de balk gooien. We kunnen dit beter gebruiken voor belangrijkere zaken zoals de WMO en de Jeugdzorg waar in de toekomst structurele tekorten gaan ontstaan. Uiteindelijk mag de burger deze kosten gaan ophoesten door een noodzakelijke verhoging van de OZB of hogere parkeertarieven.

Het Amendement van Kies Katwijk hebben wij vol verbazing gelezen. Deze partij, die tijdens de verkiezingen luid riep graag terug te willen naar een sobere gemeente, kwam met een amendement om een ondergrondse fietsenstalling te bouwen bij het Andreasplein. Een voorstel dat ook nog eens mede werd ingediend door het CDA en de SGP.

We zien de perikelen en kosten die de huidige bouw van de parkeergarage in het duin en de overlast op de boulevard. Deze kosten rijzen de pan uit en de vraag die ieder heeft is uiteindelijk: “wat mag de burger hier straks betalen om te mogen parkeren?” Toch ziet Kies Katwijk samen met CDA en SGP graag dat we ook hier een onderzoek naar doen naar de haalbaarheid van een ondergrondse stalling voor fietsen.

Hart Voor Katwijk strijdt er altijd voor om gedegen onderzoek te doen indien dit echt nodig is. Een onderzoek zal ongetwijfeld geen tienduizenden euro’s kosten, maar als we al deze kleine onderzoekjes bij elkaar optellen komen we toch tot een groot bedrag
Soms blijft het ons verbazen hoe de andere partijen omgaan met het geld van de burger en de wensen die deze burger heeft.

Hart Voor Katwijk