ATB Parcours helaas toch in Katwijk.

Created with Sketch.

ATB Parcours helaas toch in Katwijk.

Hart Voor Katwijk heeft zich er altijd tegen verzet, een mountainbike parcours in Katwijk. Hart Voor Katwijk vindt het dan jammer dat er een meerderheid van de raad voor heeft gestemd met het toekennen van ruim € 100.000 euro aan de Wielerafdeling van IJsclub Voorwaarts in Katwijk.

Algemene reserve
Eerder werd er al een voorstel gedaan om geld te reserveren uit bestemmingsreserve Verkeersveiligheid. Hart Voor Katwijk vond dit al geen goed idee. Dit geld is bestemd voor de verkeersveiligheid en dus niet het juiste ‘potje” om een fietasparcours te financieren. Daarop heeft het merendeel van de raadscommissie aangegeven dat dit niet kon. Als uitweg is er nu voor gekozen om het geld te onttrekken uit de algemene reserve van de gemeente. Ook dit vindt Hart Voor Katwijk een slechte keuze. In 2015 komt de zorg of ook wel ‘het sociaal domein naar de gemeente toe. Er zal veel worden bezuinigd op de zorg. Hart Voor Katwijk wil dit geld graag beschikbaar stellen voor de nieuwe WMO, Jeugdzorg en participatiewet. De coalitie is echter van een andere mening en stemde in met het onttrekken van  €100.000 uit de reserve pot.

Onderhoud, locatie en toekomst
Het onderhoud aan dit parcours zal nu en in de toekomst veel geld kosten. Hart Voor Katwijk vraagt zich dan ook sterk af of de IJsclub dit jaarlijks met de subsidie kan bekostigen en onderhouden met de vrijwilligers. Wij hopen niet dat we de aankomende tijd veel geld moeten besteden om dit ATB-parcours in stand te houden.
In de omgeving van Katwijk zijn MTB routes aanwezig. In Noordwijk een parcours van 7 km en een parcours van bijna 40 km is in Leiden te vinden. Het lijkt ons dan ook ongewenst om hier in Katwijk er dan ook 1 aan te leggen. De vraag blijft dan nog voor hoelang?

Het parcours kan maximaal tussen de 10 en 15 jaar op de locatie blijven. Daarna moet het plaats maken voor het woningbouwproject Valkenburg. Veel geld investeren in een locatie waarvan men weet dat het over een aantal jaar weer voorbij is.

Prestige projecten en geld weggooien
Hart Voor Katwijk wil niet dat we geld weggooien maar juist stoppen met prestige projecten zoals het ATB parcours. Het is niet van lange duur en de vraag of het onderhoud in de toekomst niet nog meer geld gaat kosten is nog maar de vraag. Wij hopen dat u dit in uw achterhoofd houdt als u over pakweg 3,5 jaar weer naar de stembus mag.

Fractie Hart Voor Katwijk