Klankbordgroep Aantrekkelijk Centrum: weekmarkt op marktplein.

Created with Sketch.

Klankbordgroep Aantrekkelijk Centrum: weekmarkt op marktplein.

Woensdag 25 juni was er een bijeenkomst van de “Klankbordgroep Aantrekkelijk Centrum in Het Anker in Katwijk aan Zee. Hart Voor Katwijk was hier ook aanwezig en heeft geluisterd naar de presentaties en de reacties vanuit de zaal.

Weekmarkt
Hart Voor Katwijk is altijd tegen de verplaatsing van de vrijdagmarkt naar het centrum geweest, onze argumentatie daarvoor is in eerdere stukken duidelijk geweest:
– Marktkooplui willen zelf niet weg
– Moeilijker bereikbaar
– Overlast voor bewoners in centrum
– Rijnsburgers en Valkenburgers moeten nog verder rijden

Gelukkig is het advies van de klankbordgroep helder: laat de weekmarkt op het marktplein. Het is nog de vraag of het college dit advies ook overneemt. Laten we hopen van wel. De klankbordgroep wil wel bekijken of er een alternatieve markt kan komen om zo het centrum aantrekkelijker te maken.

Parkeren
Tijdens de presentatie werd ook het verdwijnen van de parkeerplaatsen aan de orde gesteld. Hoeveel parkeerplaatsen er in het centrum en omgeving verdwijnen is nog niet zeker. Wel is duidelijk dat dit tussen de 57 en 157 zal zijn. De klankbordgroep heeft verschillende scenario’s geschreven maar wil de parkeerplekken aan het Baljuwplein behouden.
De buurtbewoners zijn over het nieuwe parkeerbeleid niet te spreken. De auto kan straks voor veel mensen niet meer voor de deur staan, in het ergste geval zullen bewoners moeten uitwijken naar een parkeergarage met een duur abonnement.

Het gehele centrum dient een vergunninghouders gebied te worden, waarbij alleen de parkeergarages voor bezoekers beschikbaar zal zijn. Wat de tarieven precies worden is overigens nog niet geheel duidelijk.

De gemeente heeft aangegeven dat er verschillende ideeën nog niet uitgewerkt zijn. Combinaties moeten nog worden onderzocht, zoals combi parkeren in de straat en in de parkeergarage. Wel is duidelijk dat het er niet goedkoper op gaat worden voor de autobezitters in het centrum.
De aanschaf van de parkeergarage op de boulevard kost veel geld, iets wat terug verdient dient te worden met o.a. de bezoekers en abonnementhouders die hier gebruik van gaan maken.

Gijsbert Schrijvers
Raadslid