Mondelinge vragen omtrent huisvuil Frederiksoord

Created with Sketch.

Mondelinge vragen omtrent huisvuil Frederiksoord

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni j.l. Heeft Hart Voor Katwijk vragen gesteld over het huisvuil probleem in Rijnsburg, hieronder de volledige brief welke ingekort in de raadsvergadering is voorgedragen:

Voorzitter,

Ik richt mij tot u namens de bewoners van de wijk Frederiksoord in Rijnsburg, voornamelijk mensen aan de Floralaan en Op den Claver.
2 jaar geleden is het eerste deel van het nieuwbouw project “De Bloem” opgeleverd aan de bewoners. De gemeente heeft daarop ook de voorzieningen aangepast. Zo is er voor de nieuwe oprit van Floralaan een ondergrondse afvalcontainer geplaatst en een zogenoemde GFT container. Voor de bewoners een goede uitkomst.

Echter, zoals u weet maakt het project grote stappen worden ook langzaam de nieuwe delen van het project klaargemaakt. Vele nieuwe woningbezitters kunnen langzaam het huis vorm gaan geven. Het nieuwe plandeel met meer dan 100 woningen komt ook langzaam uit de steigers.

Echter de voorzieningen van de gemeente lopen niet synchroon aan het grote bouwproject op het terrein van de oude Flora. Zo zijn er in de wijk wel genoemd 3 normale huisvuil containers. 2 daarvan zijn voorzien van een slot zodat alleen bewoners van de achtergelegen straten (Op den Claver en de Domineeswei) het afval daar kwijt kunnen.

Het gevolg hiervan is dat de wijk Frederiksoord de laatste weken is omgetoverd in een ware vuilstortplaats. Bewoners die de wijk via de aan de Hai gelegen rotonde binnenrijden krijgen zelf het vermoeden dat wij meedoen met de staking in Amsterdam en Groningen. De grote stapels vuil zijn vanaf de Flora te zien. Er is namelijk voor de bewoners aan de Floralaan, Kwekerstraat, De Klok en de Verdeelstraat maar 1 afvalcontainer beschikbaar. Naar schatting veel te weinig voor zoveel woningen.

Bewoners knopen de zakken ook niet goed dicht, en aangezien het in de omgeving wel eens waait verspreid het vuil zich langzaam door de hele wijk. Bewoners van de Floralaan moeten met enige regelmaat de voortuinen schoonmaken van het zwerfvuil. Na vele telefoontjes naar de gemeente door o.a. de bewoners aan de Floralaan en de Raad Makelaars (verantwoordelijk voor de nieuwbouw) was het antwoord van de gemeente dat er geen mogelijkheid was om op korte termijn een ondergrondse container bij te plaatsen. Ook op de vraag om dan bovengrondse containers bij te plaatsen is volgens de gemeente niet mogelijk aangezien deze niet voor handen zijn!

Wel kan de gemeente een extra ronde doen om het vuil op te halen. Dit lijkt een goede oplossing, wil het niet dat na het legen van de container deze na welgeteld 2 dagen later weer vol is en de stapels pizza dozen en slecht dichtgeknoopte zakken zich weer opstapelen.

Nu dit probleem nog steeds niet onder controle is en de oplevering van de overige panden niet lang op zich laat wachten richt ik mij tot u om hier actie op te ondernemen voordat de wijk van Frederiksoord naar Vuiltstortoord kan worden omgedoopt.

De bewoners aan de Floralaan hopen dat er snel een oplossing kan komen voordat de overige plandelen klaar zullen zijn

Dank u.

Gijsbert Schrijvers
Hart Voor Katwijk