Ondernemers in Katwijk krijgen geen eerlijke kansen.

Created with Sketch.

Ondernemers in Katwijk krijgen geen eerlijke kansen.

Afgelopen raadsvergadering (5 juni j.l.)  heeft Hart Voor Katwijk samen met de PVDA, VVD, Gemeentebelangen, Kies Katwijk en D66 een Amendement ingediend om de detailhandelsvisie in Katwijk aan te passen. Hier heeft de oppositie dan ook goede redenen voor gehad.

In een tijd van crisis is het belangrijk dat ondernemers zich vrij kunnen vestigen en wij als gemeente geen beperkingen opleggen. Al jaren is het gebruik geweest dat er een vestigingsbeperking toegepast wordt op de Zwaaikom in Katwijk. Het stond zelfs opgenomen in de Detailhandelsvisie.
De Winkeliers Vereniging Zeezijde die hier ooit om had gevraagd wilde deze beperking al in 2012 er weer af. Dit is echter nooit gecommuniceerd aan de Raad. Nu schrijft de Katwijkse ondernemersvereniging tot tweemaal toe in een brief dat ze er vanaf willen!

De Zwaaikom in Katwijk is uitgestorven. Wat ooit het bruisende gedeelte van Katwijk moest worden met waterrecreatie, restaurantjes, barretjes en varend efgoed, is zeker niet geworden van wat we er van gedacht hadden. Dit mede door de crisis. Ooit stond het zo mooi in het masterplan:

Zwaaikom betrekken bij het winkelpubliek, meer variatie van winkels en het beter toegankelijk maken van de zwaaikom.

De Winkeliersvereniging ziet de huren in de Princestraat stijgen. Deze worden reeds kunstmatig hoog gehouden. Dit omdat er geen andere plekken zijn in Katwijk waar ondernemers zich kunnen vestigen en er een monopoliepositie is ontstaan op de marktwerking. Startende ondernemers krijgen dan ook op dit moment geen goede kans om zich te kunnen vestigen. In de Zwaaikom mogen deze starters of huidige ondernemers geen detailhandel opzetten door het verbod wat nog steeds actief is. Een winkelpand huren in de Princestraat is veel te duur.

Als ondernemers zich zouden mogen vestigen in de Zwaaikom, zou dit ten goede komen van de marktwerking. Tevens heeft dit profijt voor de huidige ondernemers in de Zwaaikom die meer publiek kunnen aantrekken. Hart Voor Katwijk vindt het erg dat er een oneerlijke marktwerking ontstaat en vele ondernemers hier de dupe van dreigen te worden. Ook voor startende ondernemers zou de Zwaaikom een ideale opstapplek zijn.

De coalitiepartijen (CDA/SGP/CU) waren echter van andere mening. Zo laat de ChristenUnie via de pers weten vol lof te zijn over het behouden van het huidige monopolie en het tegenwerken van de markt, want daar komt het eigenlijk op neer.

De overige coalitiepartijen luisteren ook niet naar de ondernemers in Katwijk. Deze leggen de brief van de Katwijkse ondernemers vereniging (KOV) gewoon naast zich neer. Want waarom luisteren naar ondernemers?

Terwijl de coalitie roeptoetert over burgerparticipatie en niet het luisteren naar de burgers (ik herinner me de recente perikelen rond de Oegstgeesterweg) vindt de coalitie het nu niet nodig gehoor te geven aan een oproep van ondernemers.

Een gemiste kans op een beter Katwijk. Laten we de kansen pakken en niet alleen naar belemmeringen kijken. Het lijkt erop dat de coalitie bang is voor vernieuwing. Hart Voor Katwijk wil in ieder geval zorgen dat we niet stil blijven staan in de tijd…..

Fractie Hart Voor Katwijk