Klankbordgroep Aantrekkelijke Centrum.

Created with Sketch.

Klankbordgroep Aantrekkelijke Centrum.

Ook voor Rijnsburgers en Valkenburgers is deze avond van 25 juni interessant:
De klankbordgroep Aantrekkelijk Centrum heeft een groot deel van het centrum van Katwijk uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst op 25 juni in Het Anker, Voorstraat 74 in Katwijk. De avond begint om 19.30 uur.

De klankbordgroep Aantrekkelijk Centrum is op uitnodiging van de gemeente Katwijk samengesteld uit een vertegenwoordiging van bewoners, winkeliers, wijkraad, horeca-bedrijven uit het centrum van Katwijk aan Zee, de WMO adviesraad en cultuur. De klankbordgroep geeft het gemeentebestuur een advies voor de invulling en uitwerking van het project Parkeervrije Pleinen en Princestraat.

De klankbordgroep wil op deze avond samen met u terugblikken op de activiteiten die de klankbordgroep tot nu toe heeft ondernomen en geeft een toelichting op het eindadvies over de Nota van uitgangspunten. De klankbordgroep stelt binnenkort hun advies over de Nota van uitgangspunten ter beschikking aan het college van B&W. In het eindadvies wordt ook ingegaan op de resultaten van het uitgevoerde externe onderzoek naar een eventuele verplaatsing van de weekmarkt naar het centrum.

Verder wordt op deze avond een presentatie gegeven door de gemeente Katwijk over de eerste aanzet voor het parkeertarievenbeleid  voor het straatparkeren en voor de nieuwe parkeergarage. De klankbordgroep benadrukt dat de avond een informatief karakter heeft omdat helaas nog geen duidelijkheid bestaat over het exacte aantal parkeerplaatsen wat in het centrum moet gaan verdwijnen.
Een deel van de Boulevard-bewoners (zij die tussen Hotel Zeezicht en de Oude Kerk wonen) is ook uitgenodigd voor deze bijeenkomst, omdat de klankbordgroep in hun concept-advies aan het college ook over dat deel van de Boulevard schrijft.

Op de avond is ook een vertegenwoordiging van het college van B&W van de gemeente Katwijk aanwezig.

Agenda

1.Opening
2.Voorstellen klankbordgroep en sprekers
3.Verslag activiteiten en toelichting Nota van uitgangspunten klankbordgroep
4.Eerste aanzet parkeertarieven Centrum
5.Advies over de culturele onderwerpen aantrekkelijk centrum

Na de pauze is er een “Speeddate” voor al uw vragen en opmerkingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : communicatie@katwijk.nl
(
persbericht van de gemeente)