Schriftelijke vragen over vergoeding jeugdzorg.

Created with Sketch.

Schriftelijke vragen over vergoeding jeugdzorg.

Onderstaande vragen hebben we gesteld aan het college, ze gaan over een onderzoek van Deloitte naar lagere vergoeding jeugdzorg voor christelijke gemeenten. Hart Voor Katwijk wil weten of dat ook voor onze gemeente negatief uitvalt. Een ruim budget is namelijk heel belangrijk bij een goede uitvoering van de jeugdwet.

Geacht College,
Op 23 mei verscheen in Binnenlands Bestuur het volgende artikel: http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bible-belt-financieel-gestraft-door-rijk.9354401.lynkx En er verscheen op nu.nl het volgende bericht: http://www.nu.nl/algemeen/3783251/minder-geld-jeugdzorg-gelovige-gemeente.html
In beide stukken wordt gerefereerd aan een onderzoek uitgevoerd door Deloitte waarin gesteld wordt dat gemeentes in de ‘Bible belt’ een lagere vergoeding voor jeugdzorg krijgen dan de gemiddelde seculiere gemeente in Nederland.

Hart Voor Katwijk heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het College op de hoogte van het bestaan van dit onderzoek van Deloitte?

2. Zo ja, heeft het College dit onderzoek in haar bezit?

3. Zijn er cijfers bekend die betrekking hebben op de Katwijkse jeugdzorg behoefte?

4. Is inmiddels bekend wat de financiële gevolgen zijn voor jongeren in Katwijk. Bunschoten bijv. krijgt slechts €402 tegenover een landelijk gemiddelde van € 919.

5. Is dit verschil tussen christelijke gemeentes en andere gemeentes enkel een kwestie bij jeugdzorg of gelden deze kortingen bij meerdere (of alle) onderdelen van de decentralisatie?

6. In de ergste gevallen zijn de kortingen op het gemiddelde tarief ruim 50%, dat zou de geschatte kosten voor bepaalde onderdelen van de decentralisatie verdubbelen.
De gemeente heeft voor de verkiezingen herhaaldelijk gezegd meer dan voldoende middelen gereserveerd te hebben om de kosten van de decentralisatie op te vangen. Is er ook rekening gehouden met een eventuele verdubbeling van deze kosten?

7. Mochten de kosten voor de decentralisatie hoger zijn dan verwacht, overweegt de gemeente dan op andere projecten of uitgaves te bezuinigen?