Renovatie Oegstgeesterweg/Sandtlaan.

Created with Sketch.

Renovatie Oegstgeesterweg/Sandtlaan.

Een renovatie die de gemoederen in Rijnsburg hoog doet oplopen en Hart Voor Katwijk denkt dat dit ook wel terecht is gezien het ingrijpende karakter. Heel veel boze en bezorgde inwoners en winkeliers hebben inmiddels hun afkeer van dit plan laten blijken en zijn niet bepaald te spreken over de manier waarop het college en de gemeenteraad nu omgaat met hun mening.
Laat ik allereerst zeggen, dat de beslissing reeds vorig jaar is genomen en in een vorig college en gemeenteraad. Het komt mij dan ook een beetje vreemd over dat het nu nog op de agenda van de raad staat, terwijl die er in feite niet veel meer aan kan doen. Maar aan de andere kant is de boosheid over de gang van zaken nog wel steeds actueel.
Ook wij van Hart Voor Katwijk vinden dat er eerst een (door het college ook toegezegde) evaluatie van de Brouwersstraat had moeten plaatsvinden en gezien de grote onvrede over de renovatie daarvan denken wij dat deze plannen dan niet uitgevoerd zouden worden. Maar nu is het eigenlijk allemaal te laat voor de Rijnsburgers, het werk is reeds aanbesteed en aangevangen en de wethouder heeft op aandringen van het CDA en Hart Voor Katwijk nog wel een avond georganiseerd voor de bewoners. Deze avond is eigenlijk alleen gebruikt om de plannen aan de bevolking ‘uit te leggen’, inspraak kon dus niet meer. Gewapend met een politie ‘deskundige’ heeft de wethouder in feite alleen maar de plannen verdedigd en er is geen bereidheid te vinden om de plannen alsnog te wijzigen. De mensen moeten hun gedrag maar aanpassen vinden ze. Maar het zou toch wel erg wrang zijn als er eerst ongelukken gebeuren en slachtoffers vallen voordat het gedrag ‘aangepast’ is. Misschien is het enige dat wijzigt wel uw stemgedrag over 4 jaar.
Aad Oosterlee, raadslid Hart Voor Katwijk