Raadsvergadering 15 mei

Created with Sketch.

Raadsvergadering 15 mei

Hier leest u ons kort verslag van de laatst gehouden raadsvergadering:

Belparkeren.
De raad heeft een besluit genomen over het mobiel betalen bij parkeren. Eindelijk wordt dat ook in Katwijk ingevoerd. Vanaf 19 mei is dat nu mogelijk. Hart Voor Katwijk mist alleen in het voorstel om ook met de pin of creditkaart te kunnen betalen in de parkeergarages.
Hart voor Katwijk heeft de verantwoordelijk wethouder Knape gevraagd om ook verder te kijken dan alleen belparkeren. De wethouder gaat onderzoek doen naar de mogelijkheid om ook in de parkeergarages gebruik te maken van pin en creditcard. Hier krijgt de raad binnenkort bericht over.

Jeugdhulp.
In 2015 komt de jeugdhulp de kant van de gemeente op, net als de WMO en AWBZ. Dit kost de gemeente veel geld. Er is een samenwerking opgezet met Holland Rijnland (overkoepelend samenwerkingsverband tussen gemeentes). Daarin is voorgesteld om de jeugdhulp gezamenlijk in te kopen. Dit drukt de kosten aanzienlijk. Hart Voor katwijk heeft wel zijn zorgen geuit over de opzet. Er word nu alleen gesproken om akkoord te geven op deze gezamenlijke inkoop. Hart Voor Katwijk heeft hiermee ingestemd, met de kanttekening dat we wel bovenop de afspraken moeten zitten zodat we straks niet aan de zijlijn staan als gemeente en de grotere gemeentes voor ons bepalen wat voor zorg we gaan verlenen. Het is toegezegd dat de gemeente zelf controle houdt over de aanbieders in de regio. Daarnaast zal de raad binnenkort alle besluiten zien en zal er pas akkoord worden gegeven nadat de gemeenteraad dit zal goedkeuren.

Al met al een positief project waarbij we als gemeente goed kunnen besparen door deze samenwerking op te zetten.

APV
De raad nam ook een besluit over een aantal wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hart Voor Katwijk wilde nog graag de nieuwe wetgeving over het vuurwerk erin opgenomen zien maar dat komt nu zo snel mogelijk want de wetgeving is nog niet officieel rond.

Tot slot was Hart Voor Katwijk mede indiener van een (PvdA)-amendement over verruiming sluitingstijden voor de strandpaviljoens. Helaas was er van de collegepartijen geen steun voor te vinden. CDA en ChristenUnie wilden liever eerst een onderzoek. Een gemiste kans.

Masterplan.
Het Masterplan is uitgekleed en staat in zijn blootje langs het strand. De lastige onderdelen zoals plannen voor de nieuwe bieb/grandcafé/theater zijn eruit gehaald, ook de verplaatsing van de vrijdagmarkt maakt  geen onderdeel meer uit van het masterplan én het parkeren en autoluw maken is in een apart project gezet. Immers, juist deze onderdelen hebben veel invloed op het hele plan en zijn voor een groot deel dragers van de visie “Katwijk kernwinkelgebied” zoals het college dat ziet.
Hart Voor Katwijk mist in het Masterplan verder dat markt en bedrijfsleven zélf kunnen bepalen of het gedeelte Zwaaikom levensvatbaar is en er naast meer horeca ook detailhandel in de Zwaaikom mogelijk gemaakt wordt. Het college wil vast houden aan de detailhandelsvisie (Hart Voor Katwijk was tegen deze visie). De Winkeliersvereniging Zeezijde heeft juist gezegd, net als de KOV in een brief, dat de vestigingsbeperking in de Zwaaikom er al anderhalf jaar af is en nu ook weg kan.
Op 5 juni geeft de raad een oordeel over dit Masterplan.

Oegstgeesterweg.
Opnieuw heeft de gemeenteraad kritisch gesproken met de wethouder over de communicatie rond de renovatie Oegstgeesterweg. Er komen van de bewoners en gebruikers van de weg kritische en boze geluiden. Zie ook de blog van Aad, hij is dinsdag bij de in de haast bijeengeroepen bewoners-bijeenkomst geweest. Vooral de veiligheid van fietsers en voetgangers komt in gevaar. Hart Voor Katwijk vraagt zich met de burgers af waarom niet de evaluatie is afgewacht van herinrichting Brouwerstraat voordat er verder wordt gewerkt aan deze hoofdroutes door Rijnsburg.
In de raad dienden we vervolgens samen met CDA (als enige coalitiepartij) en de andere oppositiepartijen een motie in om in ieder geval de verkeerslichten te kunnen bewaren. ChristenUnie en SGP (de andere twee collegepartijen) stemden tegen. Het is nu afwachten wat het college met deze motie doet. Bijna raadsbreed aangenomen is niet niks.