Staan voor je principes!

Created with Sketch.

Staan voor je principes!

In ons verkiezingsprogramma staat onder het hoofdstuk Neutrale overheid: “De Raad vertegenwoordigt alle burgers van Katwijk, niet gelovig of gelovig, daarom wil Hart Voor Katwijk dat het ambtsgebed in de raad wordt afgeschaft.“

Meteen de eerste raadsvergadering hebben we daarom een initiatiefvoorstel ingediend, dat zijn wij verplicht aan de tweeënhalf duizend mensen die op ons hebben gestemd. De intentie van Hart Voor Katwijk is natuurlijk niet om christenen te pesten of omdat we anti-geloof zijn. Daar heeft ons voorstel niets mee te maken. We vinden principieel, zoals gelukkig vele miljoenen mensen in Nederland, dat de overheid neutraal moet zijn. Een ambtsgebed in de Raad verdraagt zich niet met die neutraliteit van de overheid. Of een meerderheid in de gemeenteraad nu moslim, protestant, humanist of anders is, mag nooit van invloed zijn op de vormgeving van de raadsagenda of procedures. Je levenshouding is een individuele zaak.  Niet de religieuze waarden van één groep centraal maar van allen die hier in Katwijk wonen. Dus zowel die van de 57% christelijke kiezers als de overige 43% van de kiezers die gekozen heeft voor een seculiere partij. Althans… dat dachten ze.

Dat CDA, SGP, ChristenUnie tegen ons voorstel stemden is vanuit hun christelijke beginselen nog enigszins te begrijpen, hoewel de recente wereldgeschiedenis laat zien dat je als christen toch maar wat blij bent als er in een land waar je minderheid bent een grondwet bestaat die een neutrale overheid voorschrijft. Met tegenstemmers GemeenteBelangen en KiesKatwijk kun je qua geloof blijkbaar alle kanten uit.

Verbazend was dat PvdA, VVD en D’66 tegen stemden. Kiezers die op deze partijen stemden mochten toch door de naamvoering en statutaire verwantschap verwachten dat er nog enige overeenkomst is met landelijke beginselen en ideologische uitgangspunten van de landelijke moederpartij. De ideologische zelfverloochening door deze Katwijkse afdelingen van de landelijke partijen was volstrekt onbegrijpelijk.