Zorgen om de Westerbaan

Created with Sketch.

Zorgen om de Westerbaan

Van het comité “Open Westerbaan” kregen we deze beschouwing: Verkeersontsluiting Katwijk Zuid. Een utopie of realiteit nog eens toegestuurd.
Hart Voor Katwijk maakt zich, net als de mensen van het comité grote zorgen over de voortgang van het doortrekken van de Westerbaan, ik citeer een alinea uit het rapport van de informateur:

“Met betrekking tot het doortrekken van de Westerbaan is nog steeds sprake van verschil van opvatting tussen de diverse partijen. De tegenstanders onderkennen dat een meerderheid voor doortrekken van de Westerbaan is, het is daarom geen breekpunt. Wel is benadrukt dat het tijd is om een volwaardig alternatief te ontwikkelen aangezien het al lange tijd niet lukt om definitieve toestemming voor doortrekken te krijgen. Een goede ontsluiting via het Bosplein wordt als meest realistisch gezien.”

Als uit dit advies blijkt dat de partijen die nu de coalitie vormen de Westerbaan loslaten is dat al de eerste verkiezingsbelofte die wordt gebroken. Natuurlijk is het moeilijk om de Verlengde Westerbaan aan te leggen, maar om nu al de handdoek in de ring te gooien?
Hart voor Katwijk blijft de ontwikkelingen volgen en blijft vasthouden aan een van haar gedane verkiezingsbeloftes: het doortrekken van de Westerbaan.