Installatie nieuwe gemeenteraad.

Created with Sketch.

Installatie nieuwe gemeenteraad.

fractie 27 maartMet het afleggen van de belofte: “Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”
en het uitspreken van “Dat verklaar en beloof ik!” zijn tijdens een speciale raadsvergadering 27 maart Anita van Ginkel, Aad Oosterlee en Gijsbert Schrijvers geïnstalleerd als raadslid van de gemeente Katwijk.
Onze hartelijke felicitaties aan hun drieën, zij vormen nu de fractie van Hart Voor Katwijk en zijn het aanspreekpunt de komende 4 jaar voor de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Vanaf deze plek ook onze felicitaties aan de 30 raadsleden van de andere politieke partijen van CDA, ChristenUnie, SGP, GemeenteBelangen, PvdA, VVD, KiesKatwijk en D’66, die zijn benoemd.