Stellingen in het Leidsch Dagblad

Created with Sketch.

Stellingen in het Leidsch Dagblad

In welke gebieden mag Katwijk de komende jaren nog woningen bouwen? En waar beslist niet?
Nergens meer, Katwijk is vol. Slechts nog bouwen waar bestaande afspraken zijn gemaakt. En (als het nog  kan) niet op het voormalig vliegkamp Valkenburg.

Heeft Katwijk behoefte aan een Cultuurhuis als publiekstrekker in het centrum van Katwijk aan Zee?
Nee, extreem duur plan. Temeer daar e-boeken gewone boeken verdringen. De basisvoorziening bibliotheek moet verspreid in de gehele gemeente op goed toegankelijke plaatsen bereikbaar zijn voor jong en oud.

Als de uitkering van het Rijk daarvoor ontoereikend is, moet Katwijk dan zelf investeren in professionele zorg of kiezen voor mantelzorg?
Ja, ouderen zijn verantwoordelijk voor de welvaart die we nu hebben daarom is het een morele plicht om daar ruim voldoende geld voor beschikbaar voor te hebben. Wel zorg op maat.

Wat moet er gebeuren om de overlast van de RijnlandRoute en een drukkere N206 te beperken? En tegen welke prijs?
Ondertunnelling bij de Zeeweg – Molentuinweg eerste stuk. Tweede stuk goede geluidsschermen en ruim budget voor andere voorzieningen.

Moet de zondagsrust in Katwijk worden gewaarborgd, of mogen winkeliers zelf weten wanneer ze open zijn?
Winkeliers mogen zelf bepalen of ze zondag opengaan. Het is hun commerciële afweging, niet die van een overheid.

Wat heeft de afgelopen vier jaar te weinig aandacht gekregen?
De infrastructuur die alleen nog maar op papier bestaat. De  verslechtering van het openbaar vervoer en de gevaren van gemeentelijke grondspeculatie waardoor er € 24 miljoen (€966 per huishouden) is verspilt.

Waar mag, als het aan uw partij ligt, de komende periode absoluut niet op worden bezuinigd?
Op wegen en ouderenzorg.

Waar moet de gemeente geen of minder geld aan uitgeven?
Geen nieuwe bouwprojecten. Geen grote (prestige) projecten als super bibliotheek en luxe zwembad.  Religieuze instituties moeten door gelovigen zelf worden betaald.

Waarom moeten inwoners van de gemeente Katwijk beslist op uw partij stemmen?
Hart Voor Katwijk is de enige partij die wel denkt aan uw portemonnee (geen verhoging (woon)lasten wel minder en een zuiniger overheid) en er is voor alle inwoners, gelovigen en ongelovigen.