CDA campagnes (2): de grove onwaarheden.

Created with Sketch.

CDA campagnes (2): de grove onwaarheden.

In mijn vorige blog schreef ik al over het merkwaardige verschijnsel dat het CDA in Katwijk jarenlang allerlei regels invoert en bepleit en nu als rode draad in zijn campagne diezelfde regels bestrijdt. Maar het kan nog erger. Want ook met het waarheidsgehalte van de CDA campagneadvertenties is het slecht gesteld.

In het Leidsch Dagblad beweerde Willem van Duijn dat het CDA de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor het niet verhogen van de OZB. Wethouder Financiën Willem van Duijn hield zich twee jaar aan de afspraken in het coalitie-akkoord. In het derde jaar kwam hij met een concept-begroting waarin stond dat de OZB omhoog moest. Door mijn veto gebeurde dat niet. Ik heb er al geschreven in de Katwijkse Post.

Eén van de paginagrote advertenties heette: “Tunnel verdient een eerlijke kans waar het gaat om leefbaarheid”. Hoe zat het echt met die tunnel en het CDA?
De afgelopen vier jaar werd de complete ondertunneling voorgesteld door mij als VVD-fractievoorzitter (de huidige VVD wil hem alleen onder voorwaarden of niet dat is onduidelijk). CDA wethouders wilden dit alternatief niet eens onderzoeken. Ook VVD wethouder Udo kreeg niets voor elkaar en liet het plan liggen.
Door mij gedwongen in de Raad kwam het college slechts met een schatting uit de losse pols van de kosten. Dit is de oorzaak dat we vandaag de dag nog steeds niet weten wat een tunnel kost. Ook recentelijk was ik het, nu als fractievoorzitter van Hart Voor Katwijk die in de Raad aandrong dit alternatief serieus te bekijken.
En nu als CDA met grote koppen schrijven dat je dit plan een eerlijke kans wilt geven. Hoe geloofwaardig is dit?

Maar echt, de absolute nummer één leugen is die waarin het CDA schrijft over de plannen in 2009 en 2010 voor een nieuw gemeentehuis. Het CDA zou dit onzalige plan hebben voorkomen en zodoende voorkomen dat daaraan € 24 miljoen was uitgegeven. De werkelijkheid: dit was een plan was van een vorig GemeenteBelangen/CDA/SGP college en het CDA was daar een voorstander van in de vorige verkiezingscampagne (2010). ChristenUnie en VVD bestreden toen dit plan.
In de coalitie onderhandelingen die volgden na de verkiezingen waren het Klaas Jan van der Bent (ChristenUnie) en mijn persoon die dat direct van tafel haalden.
Het CDA wilde er zelfs in ruil wat voor terug. Dit zijn de feiten, je kunt dat zelfs nog terugvinden in oude lokale kranten.
Ik kan me voorstellen dat het CDA in paniek is en vreest voor zijn machtspositie, maar dat hoeft toch niet te betekenen dat je moet liegen en een andere voorstelling van zaken geven?

Anita van Ginkel-Lanting