stellingen Katwijksche Post – 3

Created with Sketch.

stellingen Katwijksche Post – 3

Het college heeft de komende jaren voldoende aan drie wethouders
ONEENS,
omdat de goede bestuurbaarheid van Katwijk hierbij uitgangspunt is.
Een goede bestuurbaarheid betekent een stabiel college dat kan rekenen op een meerderheid in de Raad. Dus het hangt er vanaf hoeveel partijen nodig zijn om een coalitie te vormen en daarvoor een wethouderszetel eisen.
Hart Voor Katwijk kan zich daarbij voorstellen dat als de grootte van partijen onderling erg verschilt er gewerkt kan worden met één of meerdere deeltijdwethouders om zo ook de kosten voor meerdere wethouders te drukken.
Ook spelen omvang, de kostbaarheid en ingewikkeldheid van projecten en het daarbij behorende tijdsbeslag van de wethouders portefeuille een rol. Het kan niet zo zijn dat projecten financieel gierend of qua uitvoering uit de hand lopen omdat een wethouder vanwege zijn te uitgebreide portefeuille geen tijd had om alles goed in de gaten te houden, dus teveel ambtelijke diensten moet aansturen.
Kortom, het aantal wethouders kun je pas vaststellen na de verkiezingen en nadat een collegeprogramma is vastgesteld.

Liever een tunnel door duin (Westerbaan) dan langs de Duinvallei (N206)
ONEENS.
Bizarre stelling. Voor wie zouden we dan een Westerbaantunnel moeten maken, voor de konijnen?
Nee, de Westerbaan gewoon bovengronds aanleggen, beter voor de verkeersafwikkeling, beter voor de gezondheid (fijnstof-reductie in andere delen Katwijk – o.a. Zeeweg, Hoorneslaan, Cleyn Duin). Uiteindelijk moeten we naar een ringweg toe rond Katwijk.
Wel die andere N206-tunnel. Geen tunnelbak maar volledige ondertunneling van de N206 tussen Zanderij en Katwijk a/d Rijn. Het gaat enorm veel geld kosten (70 miljoen?) maar het is niet onmogelijk dit geld bijeen te brengen. Het Rijk (gaat veel verdienen aan huizen op Valkenburg), de projectontwikkelaar Campri (moet contractueel bijdragen en heeft al veel verdiend aan de Zanderij), de provincie (verantwoordelijke voor de weg) en de gemeente (prestigeprojecten weg dus andere prioriteiten maken!) moeten dieper in de buidel tasten.
Een volledige ondertunnelde N206 heeft naast uitzichtvoordeel, geluidsreductie, stankreductie ook het voordeel dat de Zanderij en Katwijk-Binnen aan elkaar verbonden worden. Hart Voor Katwijk vindt dat je met die nieuwe ruimte mooie dingen kan doen, zoals bijv. plek geven aan een evenemententerrein voor de Oranjevereniging of andere centrale voorzieningen. Daarnaast is een open vaarbinding belangrijk, daar zijn oplossingen voor te vinden.

De andere stellingen uit de Katwijksche Post & Rijnsburger/Valkenburger en onze reactie vindt u hier en hier, de laatste stelling vindt u terug als aparte blog: Hart Voor Katwijk: hard nodig!