Stellingen Kattuk.nl op een rij

Created with Sketch.

Stellingen Kattuk.nl op een rij

Door de toenemende jeugdwerkloosheid dreigt een steeds groter aantal Katwijkse jongeren (18-27 jaar) buiten de boot te vallen. Wat zijn jullie plannen om dit te voorkomen?
En wat hebben jullie de afgelopen vier jaar gedaan om dit te voorkomen?
Jeugdwerkloosheid is een landelijk probleem. De gemeente Katwijk heeft nauwelijks invloed op jeugdwerkloosheid. Partijen die anders beweren bedriegen je.
Wat Hart Voor Katwijk betreft zijn er voor jongeren twee opties: of je werkt of je leert. Met dat laatste vergroot je je kans op de arbeidsmarkt. Belangrijk, nu hoger gediplomeerden lager gediplomeerden in banen verdringen (bv. HBO-ers die banen innemen van MBO-ers).
Daarnaast moeten jongeren eerder denken aan voor zichzelf beginnen.
Een eigen bedrijf aan huis starten moet makkelijker worden.
Met landelijk geld kan de gemeente proberen meer stageplaatsen bij bedrijven bevorderen.
Hart Voor Katwijk is een nieuwe politieke partij met frisse ideeën.

Hoe gaan jullie het tekort aan betaalbare (huur)woningen (in Katwijk) voor Katwijkse jongeren oplossen?
En wat hebben jullie daar de afgelopen 4 jaar aan gedaan?
Hart van Katwijk is een nieuwe partij die het heel erg belangrijk vind dat jongeren uit Katwijk die willen blijven wonen in Katwijk, daar ook de kans toe hebben. We willen voorkomen dat ze naar een andere gemeente verhuizen, omdat ze in Katwijk geen betaalbare huur- of koopwoning kunnen vinden.
Probleem is echter dat de uitvoering van het woonbeleid voor een groot deel bij andere partijen dan een gemeente ligt. Gemeenten bouwen of verbouwen immers zelf geen woningen en op de huurontwikkeling, de strengere bankregels bij hypotheekverstrekking, de inkomensgrens van circa € 34.000 voor een sociale huurwoning of de bevolkingsopbouw heeft de gemeente geen invloed. De gemeente kan alleen overleggen en samenwerken bevorderen met betrokkenen jongeren, bewoners, corporatie, bouwers, makelaars enzovoort over het toepassen van regels.
Door de economische crisis wordt er minder verhuisd. Hart voor Katwijk wil de woningmarkt in Katwijk in beweging krijgen door vooral inzetten op verbeterde doorstroming en het voorkomen van scheef wonen. De afspraken met woningcorporatie Dunavie moeten hierop worden gericht. Ook de projectontwikkelaars moeten woningen ontwikkelen die beweging in de woningmarkt mogelijk maken. Daarom zijn we tegen het plan van de VVD om vooral studentenwoningen in Katwijk te gaan bouwen omdat dat ten koste gaat van de andere jongeren in Katwijk.
Overigens blijkt uit de cijfers dat binnen de Katwijkse huurwoningmarkt voor de groep inwoners met een inkomen tot
€ 34.000 altijd een woning beschikbaar komt maar hoewel de wachttijd menigmaal langer dan een jaar is.

Wat vinden jullie van het SKA Oud en Nieuwfeest dat jaarlijks wordt gehouden op Parkeerterrein Noordduinen?En hoe zien jullie de toekomst van dit feest?
Hart Voor Katwijk vindt het prima dat dit feest gehouden wordt, ook dat er dit jaar kaartjes zijn verkocht juichen we toe. Want ook de bezoekers van dit SKA-feest weten dat “gratis niet bestaat”. Een feest dat van subsidie moet rondkomen is ten dode opgeschreven, ondanks de vele vrijwilligers die hierbij zijn betrokken.
Als het schade en ongelukken met vuurwerk voorkomt is dit een goede zaak. Als blijkt dat vuurwerkoverlast en schade tijdens de Nieuwjaarsnacht niet afnemen moet je nog eens nadenken over andere alternatieven die wel dat effect oproepen.

Wat gaan jullie doen om het Openbaar Vervoer te verbeteren, met name de busverbindingen met Noordwijk en Leiden, en terug, in het weekend na 12 uur ’s nachts?
Kunnen jullie hier sowieso wat aan doen? Zijn er andere oplossingen?
Hart Voor Katwijk zou wel willen dat dit vervoer sterk beter wordt, ook ’s nachts, alleen gaat de lokale politiek er niet over. De provincie is hier verantwoordelijk en Katwijkse wethouders moeten hiervoor met de provincie afspraken maken. VVD-wethouder Udo heeft dat de laatste tijd onvoldoende gedaan zodat er op bepaalde lijnen alleen verslechtering is opgetreden.

Via Kattuk.nl kun je de andere reacties teruglezen.