OM Katwijk en NIET DOOR Katwijk

Created with Sketch.

OM Katwijk en NIET DOOR Katwijk

De Westerbaan moet zo snel mogelijk worden verlengd en aangesloten aan de Laan van Nieuw Zuid. Hart Voor Katwijk wil werk maken van het verlengen van de Westerbaan en doortrekken naar de Boulevard.

Als je vanuit Leiden over de Tjalmaweg op weg bent naar Katwijk aan Zee dan zal je over het algemeen via de Zeeweg of via Zeeweg/Bosplein je weg vinden naar het Centrum of Boulevard.  Ook vanuit de Zanderij/Duinvallei is de kortste en snelste weg naar het Centrum of Boulevard via het Bosplein. Dat doe ik namelijk zelf ook bijna dagelijks. Ik kan mij daarom goed voorstellen dat de bewoners rondom het Bosplein hier flinke overlast van hebben.

Het Bosplein is al jaren een verkeersknelpunt en nog geregeld onderwerp van discussie.
De onlangs aangebrachte aanpassingen hebben enige verlichting gebracht maar van een fatsoenlijke verkeersdoorstroming is nauwelijks sprake. Zolang het verkeer op dat punt niet minder wordt lijkt mij een rotonde een betere oplossing dan de huidige gelijkwaardige kruising in de bocht.

De oplossing hiervoor ligt al jaren voor de hand. Namelijk de Westerbaan verlengen en aansluiten op de Laan van Nieuw Zuid. De Gemeente is tot op heden niet in staat gebleken om dit voor elkaar te krijgen. Ik hoor al weer geluiden dat de Westerbaan wederom afgesloten zal gaan worden binnenkort. Dit moet veranderen. Een verlengde Westerbaan levert vele voordelen op voor de bewoners van Katwijk en met name voor de bewoners rond het Bosplein maar ook voor de bewoners van het Molenblok die langs de N206 wonen.

Een verlengde Westerbaan zorgt ervoor dat:

  • Het verkeer makkelijker en sneller Katwijk aan Zee kan bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de dagtoeristen en voetbalsupporters op een zaterdagmiddag.
  • Het verkeer niet meer langs het Bosplein hoeft te rijden om Katwijk aan Zee te bereiken. Dit kan leiden tot minder uitstoot van gassen, minder geluidshinder en een betere verkeersveiligheid rondom het Bosplein.
  • De verkeersdruk afneemt op het stuk N206 wat nu nog het Molenblok en de Zanderij doorsnijdt omdat verkeer nu niet meer via de Zeeweg of Hoorneslaan naar Katwijk aan Zee hoeft maar de Westerbaan hiervoor kan gebruiken.
  • De Zanderij/Duinvallei niet meer als sluiproute gebruikt hoeft te worden om via het Bosplein Katwijk aan Zee binnen te komen.
  • De bewoners van de Zanderij/Duinvallei ook snel en makkelijk in Katwijk aan Zee kunnen komen en ook niet meer via het Bosplein hoeven te rijden.
  • De uitstoot van schadelijke gassen in Katwijk zal verminderen omdat deze uitstoot nu buiten Katwijk plaats zal vinden en ook sneller kan verwaaien dan tussen de huizen.
  • De verkeersveiligheid vergroot wordt als gevolg van minder verkeer door Katwijk.

Hart Voor Katwijk wil werk maken van het verlengen van de Westerbaan!

Met een Westerbaan zal het Verkeer om Katwijk heen kunnen rijden en niet meer door Katwijk!

Rodney Verhaegh
Lijst 9, nummer 15