Hart Voor Katwijk: hard nodig!

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk: hard nodig!

Verkiezingen in Katwijk gaan jarenlang over hetzelfde.
Dat komt omdat de gevestigde partijen die hier doorgaans de colleges vormen (CDA, VVD, GemeenteBelangen) de problemen maar niet oplossen:

Nog steeds hebben we het over de Westerbaan en ondertunneling van de N206 en is een ringweg rondom Katwijk verder weg dan ooit.
Nog steeds hangen de kernen Rijnsburg, Valkenburg, Hoornes en Katwijk Binnen er als een soort onvolwaardige buitenwijk bij en moet er gevochten worden om de voorzieningen daar op peil te houden. De peperdure voorzieningen als zwembad en superbibliotheek zijn allemaal in Katwijk aan Zee gepland in plaats van evenwichtig gespreid over de dorpskernen.
Nog steeds is de meerjarenraming van de gemeente niet sluitend. De gemeente wil die raming nog altijd op orde krijgen door meer binnen te halen en niet door vooral minder uit te geven of taken af te stoten.
Nog steeds wordt onze leefomgeving aangetast door meer te bouwen dan we voor eigen inwoners nodig hebben wat de huizenprijzen in de toekomst onder druk zet. Al deze gevestigde partijen stemden voor 5000 woningen op vliegveld Valkenburg terwijl ze zich juist hard hadden moeten maken voor zo min mogelijk woningen daar.
Nog steeds mogen iedere vier jaar de burgers constateren dat de gemeentelijke lasten omhoog zijn gegaan en de bemoeienis van de gemeente met van alles en nog wat is toegenomen.
Nog steeds wordt andermans geld te gemakkelijk uitgegeven en daardoor worden reserves aangetast en vrezen we voor verhoging van de OZB, terwijl de crisis nog niet voorbij is. Denk aan de aankoop van Riche (€ 4 miljoen), het luxe zwembad (€ 17 miljoen), super bibliotheek/theater (€ 13 miljoen excl. verliesgevende exploitatie), de € 24 miljoen verspilt aan grondspeculatie waar het einde nog niet van in zicht is (!) etc.

Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen. Als u wilt dat de volgende verkiezingen over andere onderwerpen gaan, stem dan 19 maart lijst 9: Hart Voor Katwijk.

Wij gaan voor lage belastingen, minder uitgeven, de aanleg van de Westerbaan, de ondertunneling van de N206, voldoende reserves en geld voor een goed ouderen-, jeugd- en welzijnsbeleid. Wij willen zo min mogelijk bouwen want we willen van onze gemeente geen betonstad maken, dus ook zo weinig mogelijke bebouwing op vliegveld Valkenburg.

Kortom, Hart Voor Katwijk een serieuze partij met goede kandidaten is er voor alle inwoners in alle kernen en denkt wél aan uw portemonnee.

Dit was onze reactie op de laatste stelling uit de Katwijksche Post & Rijnsburger/Valkenburger. Andere stellingen vindt u hier en elders op onze site.