3 stellingen uit de Katwijksche Post – 2

Created with Sketch.

3 stellingen uit de Katwijksche Post – 2

Goede zorg mag de gemeente ook geld kosten
EENS.
Ouderen hebben hun beste krachten gegeven aan de huidige samenleving. Nu zij zorgbehoeftig worden, is het een morele plicht die zorg te leveren. Net zo goed is het zaak dat de toekomstige generaties niet opgroeien in probleemgezinnen en zo ontsporen met allerlei ellende, werkeloosheid en vandalisme als gevolg.
Het is ronduit verkeerd dat de landelijke partijen, omdat ze hierop zelf falen per 1 januari 2015 de jeugdzorg en de complete ouderenzorg overhevelen (totaal €15 miljard) naar de gemeenten met meteen €6 miljard bezuinigen. Schandalig! Het budget schoot al tekort. Zo was er al 25% tekort voor persoonlijke begeleiding van ouderen en gehandicapten. Het budget voor huishoudelijke hulp aan bejaarden om zo lang mogelijk buiten de bejaardenhuizen te blijven schiet nu al 40% te kort.
Mede daarom is Hart Voor Katwijk tegen het grote en onverantwoorde uitgeven door de gevestigde Katwijkse partijen van de afgelopen jaren. Met zuinigheid kunnen we de enorme bezuinigingen op ouderen en welzijnsbeleid proberen op te vangen.
Lees ook onze artikelen  “Ouderen en probleemgezinnen de klos” en “Genoeg financiën voor de WMO in magere jaren?” 

De gemeentelijke belastingen worden alleen met de inflatie verhoogd.
ONEENS
Hart Voor Katwijk wil geen gemeentelijke belastingverhoging ook niet met inflatiecorrectie. In ons verkiezingsprogramma staat: “Lagere lasten voor burgers en bedrijven. Daarom geen verhoging OZB. De gemeente moet niet de begroting op orde krijgen door meer binnen te halen maar vooral minder uit te geven of taken af te stoten en zo de financiële problemen het hoofd te bieden”.
De crisis is nog lang niet voorbij en alle burgers merken dit behoorlijk. De “lood-om-oud ijzercoalities” van CDA met GemeenteBelangen en/of VVD (altijd aangevuld met SGP en/of CU) hadden één ding gemeen: Ze gaven gemakkelijk andermans geld uit aan allerlei mooie plannetjes én kwamen telkens met voorstellen voor belastingenverhoging.
Nu ook weer. Denk aan bijvoorbeeld de aankoop van Riche (4 miljoen), het zwembad (18 miljoen), de superbibliotheek/theater (13 miljoen, excl. verliesgevende exploitatie), de 24 miljoen verspilt aan grondspeculatie, etc.  Elke keer wordt door deze partijen belastingverlaging beloofd maar daar komt zo natuurlijk weinig van terecht. Ze menen het ook niet.
Wij willen deze jarenlange lood-om-oud ijzerpolitiek radicaal doorbreken door gemeentelijke uitgaven te beperken. Hart Voor Katwijk denkt wèl aan uw portemonnee.

Toekomstgericht bouwen betekent: minder gezins-, meer seniorenwoningen
EENS
Gemeenten bouwen of verbouwen zelf geen woningen! De uitvoering van het woonbeleid ligt grotendeels bij andere partijen dan de gemeente. De gemeente kan alleen overleggen met Dunavie, projectontwikkelaars en makelaars etc. over het toepassen van regels en aantallen.
Op de huurontwikkeling, strengere bankregels bij hypotheekverstrekking, inkomensgrens voor sociale huurwoningen (€34.000), de inkomensontwikkeling bij gezinnen en senioren of op de ontwikkeling bevolkingsopbouw heeft de gemeente al helemaal geen invloed.
Het zijn dus meer de marktpartijen dan de politieke partijen die bepalen of er meer gezins- of seniorenwoningen gebouwd gaan worden.
Katwijk heeft ongeveer 24.500 woningen, daarvan was 73,5% een gezinswoning. Gezien dit aantal en het gegeven dat Katwijk, net als heel Nederland, fors gaat vergrijzen, zeggen we “eens”. Maar nogmaals, de politieke partijen hebben hierop geringe invloed. Hart Voor Katwijk wil fors minder bouwen (geen Leiden aan Zee) omdat de huizenprijs hierdoor extra kan dalen en nog meer groen verdwijnt. Wij zijn tegen het idiote plan van de  VVD om vooral studentenwoningen in Katwijk te gaan bouwen omdat dit grondbeslag ten koste gaat van de huisvesting voor onze eigen Katwijkse jongeren.

De andere stellingen uit de Katwijksche Post & Rijnsburger/Valkenburger en onze reactie vindt u hier, de laatste als aparte blog: ‘Hart Voor Katwijk: hard nodig!”