3 stellingen uit de Katwijksche Post – 1

Created with Sketch.

3 stellingen uit de Katwijksche Post – 1

Eén bus per uur door Valkenburg is te weinig; gemeente betaalt mee aan hogere frequentie
EENS
Hart Voor Katwijk hecht veel waarde aan goed openbaar vervoer. Zeker nu de top van de vergrijzing in onze gemeente nog moet komen is het belangrijk dat er frequent wordt gereden en er nette en bovenal veilige opstapplaatsen zijn op centrale plekken. Eén bus per uur door Valkenburg is daarom te weinig. Echter de gemeente gaat niet over het openbaar vervoer dat is een zaak van de provincie. De gemeente kan echter wel voor meer bussen per uur lobbyen. Dat had VVD-wethouder Udo moeten doen maar het is duidelijk dat hij er weinig van terecht heeft gebracht.

Hart Voor Katwijk is er wel op tegen dat de Katwijkse belastingbetaler moet opdraaien voor iets wat betaald moet worden door alle inwoners van de provincie. Het hek is van de dam als we als individuele gemeente tekorten van de provincie Zuid-Holland gaan aanzuiveren. Dus gedeeltelijk eens met de stelling.
Wel meer bussen door Valkenburg (en op tijd graag), maar onze burgers moeten niet opdraaien voor gaten in de begroting van de provincie Zuid-Holland. Hart Voor Katwijk denkt wèl aan uw portemonnee.
Aad Oosterlee (Valkenburg), Lijst 9, nummer 2

 

Herinrichting Brouwerstraat is verkeerskundig fiasco
ONEENS
De verantwoordelijke wethouder was Rijnsburgse wethouder Mostert (ChristenUnie). Hij kreeg van de gemeenteraad de opdracht mee om een oplossing te vinden met betrekking tot verkeersveiligheid en een betere doorstroming. De weg stond namelijk vaak vast, fietsers voelden zich onveilig o.a. door zwaar vrachtverkeer en voor overstekende scholieren was het meer dan uitkijken geblazen.
Tijdens de herinrichting was er veel overlast, en elke herinrichting heeft tijd nodig om te wennen, ook hier. Door continu in de gaten houden waar verbeteringen kunnen worden aangebracht moet de verkeerskundige situatie alleen maar beter worden.
Hart Voor Katwijk vindt dat het plaatsen van twee vaste matrixborden (met snelheidsmeeting) snel moet gebeuren want helaas voelen fietsers zich nog steeds niet veilig genoeg (en fietsen liever om). Ook is het zebrapad hier geen veilige oversteekplek, er moet duidelijker aangegeven worden boven de weg dat er een zebrapad ligt. Ook wil Hart Voor Katwijk meer politie controles bij de zebrapaden. Automobilisten zijn helaas onverbeterlijk.

Na een jaar moeten we gewoon de zaak evalueren. Hart Voor Katwijk staat open voor suggesties. Zij kijkt praktisch naar verkeersoplossingen.
Gijsbert Schrijvers (Rijnsburg) Lijst 9, nummer 3

 

Zondagopening in Zeezijde, in zomermaanden toestaan
EENS
Winkeliers mogen van Hart Voor Katwijk zelf bepalen of ze zondag opengaan. Het is hun commerciële afweging, niet die van een overheid. Of het dus verstandig is om te doen is hun afweging, zij kennen hun klanten. Het blijft ook de vraag of de winkeliers daadwerkelijk open gaan in Katwijk.
Je lost met onze stellingname ook het probleem op dat er nu met twee maten gemeten wordt in Katwijk. Zo is er een tuincentrum dat jaarlijks een aanvraag doet om een paar zondagen open te mogen, de zondagen voor Kerst, voor Pasen etc. Dat was ook het verzoek van de Rijnsburgse supermarkt. Deze ondernemers zien hun klanten op zondag in Noordwijk inkopen doen en vinden het jammer dat zij van onze gemeente niet open mogen terwijl Leidato eind maart wél open mag op zondag in een hangaar op het voormalig vliegkamp.

Bij Hart Voor Katwijk staat vrijheid van winkeliers centraal, we willen graag met alle ondernemers hierover in gesprek. Want er is verschuiving in het winkelgedrag en we moeten alle opties mogelijk maken. De zaterdagavond als koopavond?
Petra van Dijk (Katwijk a/d Rijn), Lijst 9 nummer 4


De andere stellingen uit de Katwijksche Post & Rijnsburger/Valkenburger vindt u later op de website net als de laatste, in een aparte blog: ‘Hart Voor Katwijk: hard nodig!”