Stellingen over “de tunnel”.

Created with Sketch.

Stellingen over “de tunnel”.

Vrijdag 28 februari was er een debat met de politieke partijen georganiseerd door de Wijkraad Katwijk aan den Rijn. Er werden daar een aantal stellingen besproken die u hier van alle partijen nog eens na kunt lezen.

Voor het gemak onze reactie op de stellingen waarbij Hart Voor Katwijk als enige partij opnieuw aandacht heeft gevraagd voor de open vaarverbinding vanuit de Zanderij.

Vragen:

Waar liggen de prioriteiten? (leefbaarheid of kostenplaatje)
1.       Eerst leefbaarheid en dan de kosten, maar eigenlijk zijn de prioriteiten geen tegenstelling. Beide zijn belangrijk en met elkaar verbonden.

Op welke wijze moet de tunnel gefinancierd worden?
2.       Financiering door Rijk (verdiend aan huizen op Valkenburg), Provincie (eigenaar en verantwoordelijk voor weg), projectontwikkelaar Campri (afgesproken bij aanleg Zanderij), regio Holland Rijnland (mede weggebruikers) en gemeente Katwijk (belanghebbende voor zijn burgers).

Wanneer is ondertunneling onhaalbaar?
3.       Wanneer de gemeente reserves opmaakt door  teveel geld uit te geven aan andere prestigeprojecten en de economie nog verder verslechterd dat Rijk en provincie verder moeten bezuinigen.

Wat moet Katwijk doen als ondertunneling niet haalbaar is?
4.       Door nu te discussiëren over “wat te doen bij onhaalbaarheid” verzwak je als gemeente je positie, doen we nog even niet aan mee.

­Hoe moet Duinvallei ingericht worden? (bv. groen, woningen, bedrijven)
5.       De inrichting hangt sterk samen met de financiering. Hoe meer je daarover nu vastlegt hoe kleinere kans op financiering. Bebouwing lijkt  vanwege financiering onontkoombaar maar we moeten ook proberen om ruimte te creëren voor een gezamenlijk evenemententerrein. Wat we wel belangrijk vinden is behoud van de open vaarverbinding.