Schriftelijke vragen over het NZF.

Created with Sketch.

Schriftelijke vragen over het NZF.

Katwijk, 6 maart 2014

Vragen ex art. 41 RvO van Hart Voor Katwijk aan het College van Katwijk

Naar aanleiding van een recent bericht van het bestuur van het Noordzee Zomerfestival dat het na teleurstellende uitkomsten van veelvuldig overleg over de beoogde evenementenlocatie “het nieuwe Strandplein” noodgedwongen heeft besloten het festival in 2014 af te gelasten, heb ik de volgende vragen.

1. Kent het college het besluit dat de organisatie van het Noordzee Zomerfestival in 2014 dit festival in Katwijk niet gaat organiseren omdat er voor hen geen locatie aan het strand beschikbaar is (wordt gemaakt) voor de tenten en andere voorzieningen?

2. Bent u het met Hart Voor Katwijk eens dat dit een gemiste kans is omdat een week lang het festival bijdraagt aan flinke omzet bij een groot aantal bedrijven?

3. Is er door de gemeente Katwijk gezocht naar een oplossing voor dit probleem? Zo ja, waaraan is zoal gedacht?

Hoogachtend,
Anita van Ginkel