Ouderen en probleemgezinnen straks de klos.

Created with Sketch.

Ouderen en probleemgezinnen straks de klos.

3d katwijkOuderen verdienen respect. Zij hebben hun beste krachten gegeven aan de samenleving die er nu is. Nu zij gebrekkig worden is het een morele plicht ze goed daarin op te vangen. Net zo dat het een goede zaak is dat het in onze huidige toekomstige samenleving plezierig toeven is voor jeugd. Ontsporingen in gezinnen kunnen uitmonden in ellende, geweld en vandalisme.
Daarom is het zeer verontrustend wat de Haagse partijen nu aan het doen zijn:
Op 1 januari 2015 worden de wetten Werk en Inkomen, AWBZ, de Jeugdzorg (waaronder de Wajongregeling) en de complete ouderenzorg overgeheveld van de Rijksoverheid naar de gemeente. Een enorme operatie.

Het gaat om het ongelofelijke bedrag van 15 miljard voor ongeveer 400 gemeenten. Meer dan een derde van het bedrag dat gemeenten nu te besteden hebben om uiterst ingewikkelde uitvoeringstaken te doen bij bejaarden, probleemgezinnen en werkzoekenden.

De grote vraag is waarom doet Den Haag dit? Waarom denken zij dat een gemeenteambtenaar dit nu beter zou kunnen dan een Rijksambtenaar? Ik denk dat de reden is dat de gevestigde Haagse partijen ingezien hebben dat ze van het ouderenbeleid, de AWBZ en wet Werk en Zekerheid een puinhoop hebben gemaakt. Ze zagen domweg geen andere uitweg dan het over de schutting van de gemeenten te gooien. Een tweede rede: ze kunnen zo fors hierop bezuinigen. De gemeenten krijgen bij dit hoofdpijndossier een bezuiniging van maar liefst 6 miljard euro op die 15 miljard euro te verduren.

Mede door dit laatste wordt het ouderenbeleid en welzijnsbeleid één grote nachtmerrie, terwijl het gaat om moeilijke en verantwoorde taken bij de kwetsbaarste mensen in onze samenleving.

Hoe is de expertise van onze Katwijkse ambtenaren. Is dat nu zoveel beter dan die Rijksambtenaar die jaren met dit bijltje hakte? Natuurlijk niet. Sterker nog, er moet nog zeer veel geregeld worden in Katwijk en op zijn vroegst weten we pas in mei hoeveel geld we krijgen. Dus een klein half jaar voordat het nieuwe systeem ingaat. Dit is vragen om chaos. Een chaos, die ook de gemeenteraadsleden op hun bordje krijgen. De gemeenteraadsleden zullen geconfronteerd worden met woedende burgers die hen gaan beschuldigen van misverstanden waar de raad niets aan kan doen, maar door de landelijke partijen veroorzaakt zijn.
Landelijke partijen die ook aan de touwtjes gaan trekken. Zij betalen en dus bepalen zij hoe het ouderenbeleid, jeugdbeleid en werkgelegenheidsbeleid eruit gaat zien.

Dus je mag klagen bij de gemeenteraadsleden maar die hebben weinig te vertellen, als er geen eigen gemeentelijk geld in wordt gestoken, of kan worden gestoken. Ik ben blij dat we bij Hart Voor Katwijk niet alleen mensen hebben geselecteerd die deskundig zijn, die de papieren tijgers kunnen bevechten maar ook een echt Hart voor mensen hebben en dat in de praktijk dagelijks bewijzen. Mensen die tussen mensen staan.
Mijn inschatting is dat onze ambtenaren deze klus niet alleen kunnen en dus het samenwerkingsverband Holland Rijnland hiervoor moeten gaan inschakelen.
Maatwerk kan je dan helemaal wel vergeten evenals de democratische controle, zodat nog meer mensen tussen wal en schip gaan vallen. Als raadslid en zelfs als wethouder heb je bij Holland Rijnland helemaal niets te vertellen.

Het verstandigste is nu af te zien van de grote uitgaven (bibliotheken, zwembad, DVS) dus pas op de plaats maken financieel. Dit om te kijken hoe dit drama zich gaat ontwikkelen voor onze lokale gemeenschap. Met een grote gemeentelijke reserve kunnen we wellicht ernstige a-sociale misstanden opvangen.

Terughoudend zijn nu met uitgeven, goede raadsleden met een sociaal hart voor de zaak en een proteststem richting Den Haag laten horen door op een lokale partij te stemmen zijn op dit moment het enige wat we kunnen doen om klaar te zijn op de bestuurskundige ramp die op ons dreigt af te komen.

Anita van Ginkel-Lanting, Lijsttrekker