Vriendelijkheid in het verkeer is soms gevaarlijk!

Created with Sketch.

Vriendelijkheid in het verkeer is soms gevaarlijk!

BLOGKatwijk is in de loop der jaren een gemeente van rotondes geworden.
Menig kruising is op de schop gegaan om plaats te maken voor een mooie cirkel waar het verkeer veilig overheen geloodst wordt. Tenminste, dat ís de achterliggende gedachte van de rotonde; Een veilige én overzichtelijke verkeerssituatie en een betere doorstroming.

Maar toch blijft het gebruik van rotondes één van de grootste ergernissen in het verkeer. De onduidelijke – en per gemeente verschillende – verkeersregels zijn hier de grootste oorzaak van. In de ene gemeente heeft het verkeer op de rotonde voorrang terwijl een paar kilometer verderop het verkeer moet stoppen voor overstekende fietsers en voetgangers. De landelijke politiek heeft, ondanks de vele verzoeken van diverse gemeenten en organisaties, nooit eensluidende verkeersregels opgesteld voor deze situatie. De de verkeersregels op een rotonde, beschrijft de Rijksoverheid als volgt: “Er zijn rotondes waar u voorrang moet verlenen en rotondes waar u voorrang moet krijgen. Let goed op de verkeerssituatie ter plaatse.”

De situatie in Katwijk is net zo onduidelijk als deze beschrijving; Rotondes waar fietspaden op de rijbaan gesitueerd zijn, oversteekplaatsen met of zonder zebrapad voor de rotonde. En dan de zogenaamde ‘Turborotonde’ op de kruising Zeeweg/Koningin Julianalaan, waar menig kop-staartbotsing heeft plaatsgevonden. Niet omdat men te hard rijd of niet oplet maar omdat 5 auto’s verder een auto, die de rotonde verlaat, ineens voorrang verleent aan overstekende fietsers. Gevolg: alle verkeer staat plots stil.

Als fietser maak ik het vaak mee dat ik, van vriendelijk wuivende automobilisten, voorrang krijg daar waar het niet hoeft. Achter de betreffende auto zijn dan ook piepend remmende wagens te ontwaren, die niet op het onverwachte vriendelijke gedrag van de voorganger hadden gerekend.

Natuurlijk is het vriendelijk om mensen voorrang te verlenen. Vooral als er een fietser met kind achterop in de regen staat te wachten. Maar het bevordert de verkeersveiligheid niet. Verkeersregels zijn er om veiligheid op de weg te creëren. Veiligheid doordat, door het naleven van de regels, verkeersgebruikers weten wat ze van elkaar mogen en kunnen verwachten. Je stopt ook niet ineens voor een groen verkeerslicht, toch?!

Het uitblijven van eensluidende (landelijke) verkeersregels rondom rotondes werkt deze vriendelijkheid in de hand; Je kunt beter stoppen voor fietsers dan ze per ongeluk aanrijden.
Daar waar de landelijke politiek dit laat liggen, dient de lokale politiek zijn verantwoording te nemen.
Hart Voor Katwijk pleit daarom voor een duidelijke regelgeving voor rotondes in de gemeente. Veiligheid en duidelijkheid voor iedereen.

En vriendelijkheid in het verkeer? Graag! Maar dan wel veilig!

Leon Krijgsman
Lid ‘Hart Voor Katwijk’