Hart Voor Katwijk voor complete scheiding kerk en staat.

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk voor complete scheiding kerk en staat.

Koster_Huis_van_BenedictusGelovige mensen worden door Hart Voor Katwijk geen strobreed in de weg gelegd. Iedereen mag zijn geloof beleven en invullen op de manier die hij of zij wil. Maar met de beperking dat het geen negatieve gevolgen heeft voor anderen.

Toch maken leden van christelijke partijen nu de mensen wijs dat Hart Voor Katwijk tegen het (christelijk) geloof is. Waarschijnlijk omdat Hart Voor Katwijk voor complete scheiding van kerk en staat en voor minder overheid en belastingheffing is.

Zo is Hart Voor Katwijk niet voor of tegen zondag-openstelling van winkels. Wij vinden het simpelweg geen zaak voor de gemeentelijke overheid zich daarmee te bemoeien. Dat moeten ondernemers zelf weten en dus met elkaar afspreken. Wie zijn winkel wil openhouden op zondag moet zelf afwegen of dat gezien zijn klantenbestand verstandig is.

Hart Voor Katwijk is tegen het verplichte gebed in de gemeenteraad. Niet omdat we anti-geloof zijn maar omdat we vinden dat de overheid neutraal moet zijn. Het mag voor de overheid niet uitmaken of een burger gelovig of niet gelovig is. Zoals het nu gebeurt, is het niet correct naar niet-gelovigen. Als de meerderheid islamitisch zou zijn, gaan we straks de raadsvergadering beginnen geknield naar het Oosten? Het is geen discussie als men wil bidden vóórdat de raadsvergadering begint. Het staat iedereen vrij dat te doen.

Hart Voor Katwijk wil geen weigerambtenaren. Natuurlijk mag uiting gegeven worden gewetensbezwaren, dat is zelfs goed. Maar uiteindelijk bepalen de democratische gekozen volksvertegenwoordigers wat hij/zij moet doen. Als niet de democratie maar individuele ambtenaren beslissen wie welke gemeentelijke dienstverlening krijgt dan komen we in een staat van rechteloosheid. Mag straks in Katwijk een moslimambtenaar gaan beslissen of hij wel of niet een paspoort gaat verlengen omdat voor hem aan de balie een joodse persoon staat? Individuele ambtenaren die de wet niet uitvoeren door homostellen niet te willen trouwen moeten worden ontslagen, geen pragmatische oplossingen. Dit staat los van geloofsopvattingen, de wet is de wet en is voor iedereen gelijk.

En Hart Voor Katwijk vindt dat gelovigen hun eigen overtuigingen moeten financieren, niet de staat. Door staatsfinanciering voor organisaties op religieuze grondslag hebben juist christelijke partijen ervoor gezorgd dat de staat hun eigen kerken heeft beconcurreerd en uitgehold. Daarnaast zijn andere (antichristelijke en antiwesterse) geloven ermee in de benen geholpen.
Wie als christen Hart Voor Katwijk stemt kan er wel eens toe bijdragen dat de eigen kerk belangrijker wordt omdat de overheid minder zaken gaat oppakken.

Petra van Dijk, Lijst 9 nummer 4

Foto: Het huis van Benedictus de Spinoza te Rijnsburg te midden
van bloeiende tulpenvelden (ca. 1915) door Antonie Louis Koster